Hopp til innhold

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet skal bidra til å redusere pasientskader og øke pasientsikkerheten i Norge.

Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram

Bakgrunn

Diakonhjemmet. Foto: Stig M Weston

  Pasient- og brukersikker kommune, Tønsberg

  Tønsberg kommune skal bli Norges første pasient- og brukersikre kommune. I denne filmen får du et nærmere innblikk i hva det innebærer, og kan ta del i Tønsbergs erfaringer. Prosjektet gjennomføres etter initiativ fra det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24-7» i Helsedirektoratet.

  Logo, Norges Farmaceutiske Forening Logo, Legeforeningen Logo, Folkehelseinstituttet Logo, Statens Legemiddelverk Logo, Helse Midt Logo, Helse Nord Logo, Helse Vest Logo, Helse Sør-Øst Logo, KS Logo, Sykepleierforbundet Logo, Helse- og omsorgsdepartementet Logo, FFO Logo, Helsedirektoratet Logo, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Logo, Fagforbundet Logo, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
  Telefon og epost:
  46 41 95 75
  post@pasientsikkerhetsprogrammet.no

  Postadresse:
  Sekretariatet for nasjonalt pasientsikkerhetsprogram
  Helsedirektoratet
  Pb. 7000
  St. Olavs plass
  0130 Oslo

  Besøksadresse:
  Helsedirektoratet, Universitetsgata 2.
   
  (http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/)