Kontakt sekretariatet

Publisert  Oppdatert 

Kampanjesekretariatet er ansvarlig for daglig drift av kampanjen. Sekretariatet er plassert i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Anne-Grete Skjellanger
 

Anne-Grete Skjellanger

Sekretariatsleder

Anne.Grete.Skjellanger@kunnskapssenteret.no
Mob: 408 54 891
Ellen Deilkås
 

Ellen Tveter Deilkås

Seniorrådgiver
Ansvarlig for:
Pasientskadeundersøkelser med Global Trigger Tool
Pasientsikkerhetskulturmålinger
Ledelsestiltak

Ellen.Deilkas@kunnskapssenteret.no
Mob: 915 482 02

Kristine Walther Longva
 

Kristine Walther Longva

Kampanjekoordinator

Kristine.Walther.Longva@kunnskapssenteret.no
Mob: 415 99 909
Nanna
 

Nanna Alida G. Fredheim

Kommunikasjonsansvarlig
Webredaktør
(I permisjon oktober 2012 - august 2013)
Nanna.Fredheim@kunnskapssenteret.no
Mob: 413 01 325

cecilie dahl

 

 

Cecilie Dahl

Rådgiver
Kommunikasjon
Brukerinvolvering

Cecilie.Dahl@kunnskapssenteret.no
Mob: 996 40 225

Ulla Funder

Ulla B. Funder

Prosjektmedarbeider
webkonsulent for Extranet

Ulla.Funder@kunnskapssenteret.no
Mob: 464 00 436
bilde av johnny

Johnny Advocaat-Vedvik

Rådgiver
Ansvarlig for innsatsområdene trygg kirurgi, forebygging av trykksår, fall, urinveisinfeksjoner, infeksjoner ved sentralt venekateter

Johnny.Advocaat-Vedvik@kunnskapssenteret.no
Mob:924 49 837

Vibeke Bostrøm

Vibeke Bostrøm

Seniorrådgiver
Ansvarlig for innsatsområdene riktig legemiddelbruk i sykehjem og samstemming av legemiddellister
(50 % stilling)

Vibeke.Bostrom@kunnskapssenteret.no
Mob: 464 03 405

Roar Sørensen

Roar Sørensen

Seniorrådgiver
Ansvarlig for Extranet og målinger

Roar.Sorensen@kunnskapssenteret.no
Mob: 412 99 280

Print