Hopp til innhold

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet skal bidra til å redusere pasientskader og øke pasientsikkerheten i Norge.

Kontakt sekretariatet

Publisert 20.01.2011 13.30.  Oppdatert 26.10.2012 08.07.

Kampanjesekretariatet er ansvarlig for daglig drift av kampanjen. Sekretariatet er plassert i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Anne-Grete Skjellanger 

Anne-Grete Skjellanger

Sekretariatsleder

Anne.Grete.Skjellanger@kunnskapssenteret.no
Mob: 408 54 891
Ellen Deilkås 

Ellen Tveter Deilkås

Seniorrådgiver
Ansvarlig for:
Pasientskadeundersøkelser med Global Trigger Tool
Pasientsikkerhetskulturmålinger
Ledelsestiltak

Ellen.Deilkas@kunnskapssenteret.no
Mob: 915 482 02

Kristine Walther Longva 

Kristine Walther Longva

Kampanjekoordinator

Kristine.Walther.Longva@kunnskapssenteret.no
Mob: 415 99 909
Nanna 

Nanna Alida G. Fredheim

Kommunikasjonsansvarlig
Webredaktør
(I permisjon oktober 2012 - august 2013)
Nanna.Fredheim@kunnskapssenteret.no
Mob: 413 01 325

 cecilie dahl

 

Cecilie Dahl

Rådgiver
Kommunikasjon
Brukerinvolvering

Cecilie.Dahl@kunnskapssenteret.no
Mob: 996 40 225

Ulla Funder

Ulla B. Funder

Prosjektmedarbeider
webkonsulent for Extranet

Ulla.Funder@kunnskapssenteret.no
Mob: 464 00 436
bilde av johnny

Johnny Advocaat-Vedvik

Rådgiver
Ansvarlig for innsatsområdene trygg kirurgi, forebygging av trykksår, fall, urinveisinfeksjoner, infeksjoner ved sentralt venekateter

Johnny.Advocaat-Vedvik@kunnskapssenteret.no
Mob:924 49 837

Vibeke Bostrøm

Vibeke Bostrøm

Seniorrådgiver
Ansvarlig for innsatsområdene riktig legemiddelbruk i sykehjem og samstemming av legemiddellister
(50 % stilling)

Vibeke.Bostrom@kunnskapssenteret.no
Mob: 464 03 405

Roar Sørensen

Roar Sørensen

Seniorrådgiver
Ansvarlig for Extranet og målinger

Roar.Sorensen@kunnskapssenteret.no
Mob: 412 99 280


Daglig drift av kampanjen

Daglig drift av kampanjen er lagt til et sekretariat i Nasjonal Enhet for Pasientsikkerhet

logo-nasjonal-enhet-for-pasientsikkerhet

Logo, Norges Farmaceutiske Forening Logo, Legeforeningen Logo, Folkehelseinstituttet Logo, Statens Legemiddelverk Logo, Helse Midt Logo, Helse Nord Logo, Helse Vest Logo, Helse Sør-Øst Logo, KS Logo, Sykepleierforbundet Logo, Helse- og omsorgsdepartementet Logo, FFO Logo, Helsedirektoratet Logo, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Logo, Fagforbundet Logo, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
Telefon og epost:
46 41 95 75
post@pasientsikkerhetsprogrammet.no

Postadresse:
Sekretariatet for nasjonalt pasientsikkerhetsprogram
Helsedirektoratet
Pb. 7000
St. Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse:
Helsedirektoratet, Universitetsgata 2.
 
(http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/140/kontakt-sekretariatet)