Led_helse3

Klinisk forbedringsprosjekt

Klinisk forbedringsprosjekt

Klinisk forbedringsarbeid innebærer at hver deltager som ønsker å gjennomføre tiltaket ved sin organisasjon må identifisere et konkret klinisk forbedringsprosjekt. Vedkommende er ansvarlig for å gjennomføre og lede prosjektet. Tiltaket tar utgangspunkt i Forbedringsmodellen (Model of Improvement) som er et enkelt verktøy, og som har vært brukt både i Norge og internasjonalt gjennom mange år.

Modellen forutsetter at man starter arbeidet med forbedring med å besvare tre grunnleggende spørsmål.

 1. Hva vil vi oppnå? (mål)
 2. Hvordan vet vi at en endring er en forbedring? (målinger)
 3. Hvilke endringer kan iverksettes for å skape forbedring? (tiltak)

 Forbedringsmodellen er en systematisk metode for småskala- testing hvor man tar utgangspunkt i PDSA- sirkelen (Planlegg – Utfør – Studer – Korriger). Tiltakene testes i første omgang på en svært liten gruppe. Erfaringen man gjør seg diskuteres deretter (kort). På grunnlag av dette gjøres nødvendige justeringer av hvordan man gjennomfører tiltakene.  Nye tester gjøres inntil man har kommet frem til en tilfredsstillende løsning for gjennomføring av tiltakene og målingene. Deretter sprer man de justerte tiltakene til resten av enheten. Dette er en velegnet metode for raskt å kunne tilpasse tiltakene til lokale forhold og arbeidsrutiner.

Forslag til et klinisk forbedringsprosjekt kan for eksempel være:

 • Forbedring av en prosess som ikke er optimal i dag. For eksempel tilfredsstillende implementering av eksisterende kliniske retningslinjer. Eksempler på dette kan være innsatsområder for pasientsikkerhetskampanjen eller ett av foretakets satsningsområder
 • Utvikling av en ny prosess som skal avvikle en ikke velfungerende prosess
 • Utvikling av en ny prosess, hvor man forventer å kunne oppnå bedre resultater enn etter dagens standard
 • Ida Waal Rømuld

  Ida Waal Rømuld
  Rådgiver/prosjektleder

  Mobil:
  452 87 959
  E-post:
  ida.waal.romuld@helsedir.no