sjekkliste-indikator2

Sjekkliste for indikator

Publisert  Oppdatert 

Sjekklisten bør benyttes av alle som skal utvikle egne indikatorer for å sikre at man har vurdert alle aspekter ved en indikator.

Hva er en sjekkliste for indikator?

 Under planlegging av forbedringsarbeid skal det defineres et sett med indikatorer.

En godt definert indikator vil kunne produsere resultater som vil gi en pekepinn på hvor dere er i prosessen, og om dere når målet som er satt. Dette er helt essensielt i forbedringsarbeid. 

Hvorfor bruke sjekkliste for indikator?

For å sikre en god indikator bør du bruke en sjekkliste med detaljert beskrivelse av hva en god indikator bør inneholde.

Sjekklisten kan benyttes av alle som skal utvikle egne indikatorer for å sikre at man har vurdert alle aspekter ved en indikator, som for eksempel definisjon, inklusjonskriterier, dataelementer, osv. 

Hvordan bruke sjekklisten for indikatorer?

Besvar de enkelte elementer i sjekklisten sammen med leder, forbedrings- teamet og en veileder som har erfaring med forbedringsarbeid og måling. 

Tips:

Å utvikle en god indikator kan være en utfordring. Ofte vil det være nødvendig å samle inn data, presentere data og vurdere om indikatoren gir mening gjentatte ganger før den fungerer optimalt. Sjekklisten bør derfor brukes sammen med måleplan.

Print