GTT måling

Måleplan

Publisert

For å lykkes med forbedringer er det essensielt å utvikle en god plan for hvordan data skal samles inn, hvor, hvordan de skal analyseres, og når/hvem og hvordan dette skal gjøres.

Hva er en måleplan?

Under hele forbedringsprosessen er det viktig å ha tilgang til og ta i bruk data. Informasjonen vi får fra dataene er en grunnpilar for forbedringsarbeidet. Det er gjennom data vi kan besvare spørsmålet om vi oppnår de forbedringer vi ønsker. 

Hvorfor bruke en måleplan?

Å utvikle en god plan for hvordan data skal samles inn, hvor, hvordan de skal analyseres, og når/hvem og hvordan dette skal gjøres, er essensielt for at vi skal lykkes med forbedringer.

Hvordan lage en måleplan?

  • Besvar de enkelte punktene i måleplanen sammen med leder, forbedrings- teamet og en veileder som har erfaring med forbedringsarbeid.

Tips

  • Ta i bruk måleplanen sammen med en sjekkliste for utvikling av indikator.
  • Innhenting, analyse og bruk av data er essensielt, men kan også bli svært tidkrevende hvis det ikke er godt planlagt og gjennomførbart.
  • Test gjerne ut måleplanen i praksis før det utvikles til valgt målesystem. 
Print