201605-gtt

(Foto: Stig Marlon Weston)

Gratis e-læringskurs i pasientsikkerhet

Publisert  Oppdatert 

Lær det grunnleggende om pasientsikkerhet og forbedringsarbeid av de beste på området. Ta e-læringskurs fra Open School fra Institute for Healthcare Improvement.

Til alle som er involvert i pasientsikkerhetsprogrammets arbeid tilbyr vi et e-læringsprogram i pasientsikkerhet, kvalitet- og forbedringsarbeid. Programmet, med tittelen Open School, er utviklet av den anerkjente organisasjonen Institute for Healthcare Improvement (IHI).

E-læringskurset består av flere moduler, som samlet tar vel 40 timer å gjennomføre. Kursene er på engelsk og pedagogisk lagt opp med en variasjon av tekster og små videosnutter. Noen steder er det lagt opp til at du skal arbeide med ett eget prosjekt og andre steder samarbeide med andre.

Hver modul består av et ulikt antall leksjoner. De enkelte leksjonene tar mellom 20 og 40 minutter. Leksjonene avsluttes med en spørsmålsrekke (primært multiple choice).

Hvordan komme i gang

Anbefalte kurs

Usikker på om dette er noe for deg?

Gratis for studenter

Slik får du adgang

Hva synes andre om programmet?

Ordliste

Hvordan komme i gang

E-læringskurset Opens school består av seks hovedmoduler; Forbedringsarbeid, Pasientsikkerhet, Ledelse, Pasient- og familiesentrert omsorg, Folkehelse samt Graduate Medical Education. Hver av modulene består av flere mindre leksjoner. Det tar omkring 20-40 minutter å gjennomføre en leksjon. Her finner du en oversikt over alle modulene - trykk på "take a course".

Anbefalte kurs

Begynn med modulen Forbedringsarbeid eller Pasientsikkerhet. Leksjonene merket med stjerne* er de mest grunnleggende og anbefales å starte med. I tillegg er leksjonene PS 201: Root Cause and Systems Analysis samt PS 202 Building a Culture of Safety i modulen om Pasientsikkerhet nyttige.

Legg en plan for når du skal gjennomføre leksjonene. For best mulig læringsutbytte og støtte til å gjennomføre kurset anbefaler pasientsikkerhetsprogrammet at du avtaler med en eller flere kollega(er) tidsbestemte møter hvor dere diskuterer innholdet og dilemmaene som presenteres.

De som ønsker IHIs basissertifikat for Open School, må besvare minst 75 % av oppgavene korrekt.

Usikker på om dette er noe for deg?

Pasientsikkerhetsprogrammet betaler for hver lisens på kurset. Om du er usikker på om dette er noe for deg eller usikker på om du vil ta hele kurset, er det fint om du tester ut opplegget her på forhånd.

Gratis for studenter 

Open School er gratis for studenter. Alle som studerer, kan gå inn på IHIs hjemmeside og opprette en egen profil (der må du opplyse at du studerer). Vips så har du adgang til e-læringskurset Open School.

Slik får du adgang

For å få adgang og gjennomføre e-læringskurset, må du opprette en profil på IHIs hjemmeside www.ihi.org. Se nærmere beskrivelse i guiden i høyre marg - der ligger også koden du må bruke og framgangsmåten.

Det er en del som sliter med å få registrert seg. Så følg bruksanvisningen nøye - og prøv gjerne en gang til hvis det ikke gikk første gangen du prøvde.

Når du har en profil, går du HIT for å gjennomføre kurs.

Du skal være logget på med din IHI-profil.

Hva synes andre om e-læringsprogrammet?

«Har ansvar for kvalitetssikring og implementering i mitt daglige arbeid, som fagutvikling sykepleier på en intensivavdeling i OUS. Jeg har fått ny kunnskap og bra tips på hvordan vi skal få til dette bedre i praksis. Jeg ønsker at dette hadde kunnet vært lett tilgjengelig for flere helsearbeidere.»

Dette sitatet er sakset fra pasientsikkerhetsprogrammets evaluering av hvordan helsepersonell som fikk adgang til Open School i 2016 opplevde nytten av kurset.

Samlet sett svarte åtte av ti at de ville anbefale kurset til arbeidskollegaene sine. 

Ordliste

HER kan du søke opp helseord du ønsker oversatt fra engelsk til norsk. (Helseordliste engelsk - norsk fra FHI, helsebiblioteket.no og Universitetet i Agder).

Print