Oppsalhjemmet-11

Sykehjemslege Stephan Ore deltok på første kull av forbedringsutdanningen for leger. (Foto: Stig Marlon Weston)

Forbedringsutdanning for leger

Publisert  Oppdatert 

Er du lege og vil lede kliniske forbedringsprosjekter i helsetjenesten? Pasientsikkerhetsprogrammet har en utdanning som vil gi leger kompetanse til å gjennomføre prosjekter som fører til store forbedringer i helsetjenesten.

Målet er at du etter endt utdanning skal kunne lede prosjekter som bidrar til markante og langvarige forbedringer i helsetjenesten, til det beste for pasient og pårørende. Foreleserne er både internasjonale og fra Norge. I løpet av den syv måneder lange utdannelsen skal deltakerne gjennomføre et klinisk forbedringsprosjekt der de jobber. For det første kullet telte utdanningen mellom 20 til 30 timer i legers videre- og etterutdanning.

HER kan du lese om to tidligere deltakere på utdanningen.

Formålet med utdanningen, er at deltakerne skal kunne:

 • Ta i bruk forbedringskunnskapens fire dimensjoner til å analysere, planlegge og gjennomføre forbedringsarbeid
 • Lede forbedringsarbeid og involvere både medarbeidere, pasienter og pårørende
 • Sette tallfestede og tidfestede mål for forbedringsarbeid
 • Bruke målinger for å vurdere om en endring er en forbedring
 • Systematisk teste ut endringer i liten skala
 • Anvende metoder for å sikre vedvarende forbedring

Egnet forbedringsarbeid

Alle som deltar skal i løpet av utdanningen gjennomføre et klinisk forbedringsarbeid. Dette arbeidet skal være avklart med leder i forkant av utdannelsen. Se studiehåndboken side 8 for en beskrivelse og eksempler på velegnede forbedringsarbeid som deltakerne kan arbeide med under utdanningen. De fleste av spørsmålene i søknaden handler også om det problemet forbedringsarbeidet skal bidra til å løse.

Tredje kull av Forbedringsutdanning for leger starter våren 2018

Nytt kull starter i mai 2018 med to videokonferanser 15. mai og 12. juni, og den første samlingen gjennomføres i slutten av august 2018. Det blir én tre dagers samling og to samlinger over to dager, og fem webinarer i løpet av utdannelsesperioden.

Datoer for samlinger er:

 • 28.-30. august samling 1
 • 19.-20. oktober samling 2
 • 22.-23. januar 2019 samling 3

Søknadsprosess

Utdanningen passer for leger i klinisk praksis som arbeider med eller vil arbeide med forbedringsarbeid i klinisk praksis, og som ønsker å få mer kunnskap om hvordan de kan gjennomføre slike prosjekter. Det er 20 plasser på utdanningen.

Søknadene blir vurdert etter følgende kriterier

- forbedringsarbeidets egnethet og gjennomførbarhet (herunder om arbeidet tar utgangspunkt i et beskrevet problem og om tidsrammen er realistisk)

- lederforankring av både forbedringsarbeidet og den videre bruk av kompetansen du tilegner deg i utdanningen

- geografisk spredning

Bruk søknadsskjemaet som du finner i høyre marg.

Før du starter å fylle ut søknaden, bør du ha lest igjennom studiehåndboken og fått avklart spørsmålene under. Du må i tillegg ha e-postadressen til leder og eventuell veileder lett tilgjengelig.

Sjekkliste før du søker:

Det er anbefalt å gjennom følgende sjekkliste før fyller inn søknadskjema i linken:

 • Har du et utkast til en beskrivelse av et mulig problem du skal arbeide med i utdanningen og kan nevne noen mulige årsaker til problemet? Se egnede problemstillinger i håndbok for utdanningen på våre nettsider.
 • Har du data eller annen informasjon som beskriver omfanget av problemet? Det er nyttig om du i forbindelse med søknaden kan utdype omfanget av problemet.
 • Har forbedringsarbeidet til formål å forbedre klinisk praksis til det beste for pasienter, brukere og/eller pårørende? Hvorfor.
 • Er problem viktig for leder, ansatte og pasienter/brukere/pårørende? Hvorfor.
 • Hva ønsker du å oppnå med forbedringsarbeidet? Forsøk å formulere det som hvor mye du skal oppnå (tallfestet resultat av forbedringene), innen når (når tror du at du kan nå målsettingen) og for hvem (beskrivelse av målgruppen).
 • Er det realistisk å finne løsninger, implementere dem og se effekten av dem i løpet av utdanningen?
 • Hvordan vet du om en endring er en forbedring i arbeidet ditt? Beskriv hvordan du har tenkt å måle forbedringene, for eksempel ved hjelp av kvantitative, tallfestede indikatorer.
 • Er det lagt til rette for at du kan arbeide sammen med et tverrfaglig forbedringsteam som kan møtes (kort) hver uke/hver 14. dag? Dette kan måtte tilpasses i for eksempel en fastlegekontekst.
 • Er du og din leder villig til å la deg bruke tid hver uke gjennom hele utdanningen til å arbeide med problemet? Erfaringsmessig bruker deltakere på utdanningen 6-9 timer hver uke (pluss samlinger) på å arbeide med eget prosjektarbeid. Det bør som et minimum settes av fire timer pr uke.
 • Finnes det eller er det planlagt konkurrerende endringsinitiativ på samme avdeling/enhet som du ønsker å gjennomføre forbedringsarbeid i? Hvordan vil du sikre at dette ikke tar tid, fokus og energi fra ditt forbedringsarbeid?
 • Hvordan ønsker du, din leder og din virksomhet å bruke den kompetansen du tilegner deg etter at utdanningen og forbedringsarbeidet er ferdig?
 • Kan du få støtte fra en veileder, en lokal ressursperson med erfaring fra å lede og veilede forbedringsarbeid? Hvem er denne personen?

 Det vil ta cirka 20 minutter å fullføre søknaden, og den blir dessverre ikke lagret underveis.

Spørsmål rettes til: Ida Waal Rømuld: Ida.Waal.Romuld@helsedir.no, tlf.nr +47 452 87 959.

Søknadsfrist: 19. februar 2018.


Kostnad

Utdanningen har en kursavgift på 6400 kroner, og deltaker finansierer selv reise og overnatting. I tillegg kommer utgifter til frivillige felles middager.

 

Print