Oppsalhjemmet-11

(Foto: Stig Marlon Weston)

Forbedringsutdanning for leger

Publisert  Oppdatert 

Er du lege og vil sette i gang og lede kliniske forbedringsprosjekter i helsetjenesten? Pasientsikkerhetsprogrammet har en utdanning som vil gi leger kompetanse til å lede prosjekter som fører til store forbedringer i helsetjenesten.

Målet med utdannelsen er at du som lege kan lede prosjekter som bidrar til markante og langvarige forbedringer i helsetjenesten, til det beste for pasient og pårørende. Foreleserne er både internasjonale og fra Norge. I løpet av den seks måneder lange utdannelsen skal deltakerne gjennomføre et klinisk forbedringsprosjekt der de jobber. For det første kullet telte utdanningen mellom 20 til 30 timer i legers videre- og etterutdanning.

Nytt kull i 2017

Nytt kull starter i august 2017. Søknadspapirer og informasjon om datoer for samlinger finner du i høyere kolonne. Søknader må være godkjent og underskrevet av nærmeste leder. Utdanningen har en kursavgift på 6400 kroner.

Søknadsfristen var 21. mars 2017. Plassene er nå fordelt. 

Mål

Målene med utdanningen, er at deltakerne etter opplæringen kan:

 • Ta i bruk forbedringskunnskapens fire dimensjoner til å analysere, planlegge og gjennomføre forbedringsarbeid
 • Lede forbedringsarbeid og involvere både medarbeidere, pasienter og pårørende
 • Sette tallfestede og tidfestede mål for forbedringsarbeid
 • Bruke målinger for å vurdere om en endring er en forbedring
 • Metodisk teste ut endringer i liten skala
 • Anvende metoder sikre vedvarende forbedring og spre forbedringer

Egnet forbedringsarbeid

Alle som deltar skal i løpet av utdanningen gjennomføre klinisk forbedringsarbeid. Dette arbeidet skal være avklart med leder i forkant av utdannelsen. Et velegnet prosjekt oppfyller følgende kriterier:

 • Prosjektet har som mål å forbedre klinisk praksis.
 • Prosjektet er i tråd med virksomhetens overordnede strategi og kvalitetsmål.
 • Prosjektet kan forventes å ha stor betydning for virksomheten og dens ledelse, for eksempel ved å ta tak i utfordringer knyttet til at pasienter opplever problemer med sikkerhet, service eller resultater, eller det er behov for å redusere kostnader samtidig som at kvalitet opprettholdes eller forbedres.
 • Prosjektet er tenkt etablert som et teamsamarbeid, ikke et enkeltmannsprosjekt.
 • Prosjektet er avgrenset og kan gjennomføres innenfor utdannelses tidsramme.
 • Det er identifisert resultatindikatorer, som er direkte relatert til prosjektets mål og det er meningsfullt å måle på disse over en 6-10 måneders periode.
 • Prosjektet er støttet av ledelsen for det avsnitt/avdeling hvor prosjektet utføres. Dette innebærer blant annet at det settes av tid og deltager vil få hjelp til å fjerne barrierer for forbedringer i løpet av prosjektperioden.

Eksempler på problemstillinger

For prosjekter som er velegnet i forbedringsagentutdannelsen:

 • Forbedring av en eksisterende prosess som i dag ikke fungerer optimalt.
 • Utvikling av ny prosess som skal avløse en ikke velfungerende prosess.
 • Utvikling av ny prosess, hvor man forventer å kunne oppnå bedre resultat enn i dag.

For prosjekter som ikke er egnet i forbedringsagentutdannelsen:

 • Utvikling av et målesystem for kvalitet og pasientsikkerhet.
 • Utvikling av et kvalitetsprogram.
 • Utvikling og implementering av kompetanseutviklingsprogrammer.
 • Ethvert prosjekt, hvor du ikke kan besvare "hvordan vet du at en forandring er en forbedring" innenfor utdannelsens tidsramme.
 • Prosjekter uten ledelsesstøtte og -oppbakking.
 • Prosjekter som omhandler akkreditering eller annen monitorering av kvalitet.
 • Prosjekter som krever godkjennelse av etisk komite (av hensyn til tiden prosjektet skal gjennomføres innenfor).

Tellende timer

Det søkes om godkjenning av utdanningen hos legers videre- og etterutdanning. Utdanningen telte for forrige kull mellom 20 til 30 timer i legers videre- og etterutdanning. Klikk på lenken under og videre på fanen "godkjenninger" for å se lista:

http://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=30729

Hvem kan delta?

Utdanningen passer for leger i klinisk praksis som arbeider med eller vil arbeide med forbedringsarbeid i klinisk praksis, og som ønsker å få mer kunnskap om hvordan de kan gjennomføre slike prosjekter. Det er 20 plasser på utdanningen.

Som deltaker får du også tilgang til Open School fra Institute of Healthcare Improvement og alumni-nettverk.

HER kan du lese om to tidligere deltakere på utdanningen.

Print