Oppsalhjemmet-11

(Foto: Stig Marlon Weston)

Forbedringsutdanning for leger

Publisert  Oppdatert 

Er du lege og vil sette i gang og lede forbedringsprosjekter i helsetjenesten? Pasientsikkerhetsprogrammet har en utdanning som vil gi leger kompetanse til å lede prosjekter som fører til store forbedringer i helsetjenesten.

Målet med utdannelsen er at du som lege kan lede prosjekter som bidrar til markante og langvarige forbedringer i helsetjenesten, til det beste for pasient og pårørende. Foreleserne kommer fra Norge, Danmark, USA og Skottland. I løpet av den seks måneder lange utdannelsen skal deltakerne gjennomføre et klinisk forbedringsprosjekt der de jobber. For det første kullet telte utdanningen mellom 20 til 30 timer i legers videre- og etterutdanning.

Nytt kull i 2017

Nytt kull starter i august/september 2017. Søknadspapirer legges ut i januar 2017, med søknadsfrist 14. mars 2017.

Mål

Målene med utdanningen, er at deltakerne etter opplæringen kan:

  • Sette tallfestede og tidfestede mål for forbedringsarbeid
  • Bruke spesifikke metoder for å teste ut nye arbeidsrutiner
  • Bruke målinger for å vurdere om en endring er en forbedring
  • Lede forbedringsarbeid og involvere kollegaer
  • Bruke metoder for å spre forbedringer og sikre at forbedringene vedvarer

Utdanningen vil også bidra til å skape et nettverk med andre leger som er opptatt av og arbeider med pasientsikkerhet og forbedringsarbeid.

Veiledning på eget forbedringsprosjekt

Alle må arbeide med et klinisk forbedringsprosjekt under utdanningen. Du finner informasjon om krav til prosjekt og søknadsskjema i studiehåndboken. Informasjonen og skjemaet i margen gjelder forrige kull som avsluttet utdanningen i juni 2016. Vi kommer med informasjon om neste kull i januar 2017 - kullet har oppstart høsten 2017. Alle som deltar vil få veiledning på deres eget prosjekt underveis.

Tellende timer

Utdanningen telte for forrige kull mellom 20 til 30 timer i legers videre- og etterutdanning. Klikk på lenken under og videre på fanen "godkjenninger" for å se lista.

http://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=30729

Hvem kan delta?

Utdanningen passer for leger i klinisk praksis som arbeider med eller vil arbeide med forbedringsarbeid i klinisk praksis, og som ønsker å få mer kunnskap om hvordan de kan gjennomføre slike prosjekter. Det er 20 plasser på utdanningen.

Som deltaker får du også tilgang til Open School fra Institute of Healthcare Improvement og alumni-nettverk.

HER kan du lese mer om utdanningen.

Print