SEP

21

Læringsnettverk 1: Brukermedvirkning

Når: - 22.09.2017 16:00
Hvor: Scandic Hell hotel, Stjørdal

Læringsnettverket skal bidra til varige strukturer for god kommunikasjon og trygg innkomst- og utskrivning i sykehus og sykehjem
Tiltakene vil øke brukertilfredshet og i tillegg kunne bidra til bedre behandlingsutfall og færre re-innleggelser.

 nasjonalt læringsnettverket for Brukermedvirkning.

Utbytte av å delta:

  • oppfylle lovfestede krav til brukermedvirkning, deriblant krav i ny Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
  • kompetanse i brukermedvirkning og pasientkommunikasjon
  • kompetanse i forbedringsarbeid

 Vi forventer stor pågang, så vær oppmerksom på at man må søke om å delta:

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/brukermedvirkning/l%C3%A6ringsnettverk-i-brukermedvirkning/_attachment/4203?_ts=15af054319c


Søknadsfrist er 2. mai 2017. Søknaden må undertegnes av administrerende direktør.

Det legges ikke ved lenker til hotellbooking, påmelding eller informasjon i tillegg til vedlagte PDF, da det kommer i bekreftelsen for deltakelse i læringsnettverket.  

For spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Nanna Fredheim:  nanna.fredheim@helsedir.no

 

Print