Pasientsikkerhetskonferansen2016-publikum-25

(Foto: Stig Marlon Weston)

Lær om forbedring i Skottland

Publisert  Oppdatert 

Du kan delta i et opplæringsprogram i pasientsikkerhet og forbedringsmetodikk i Skottland.

Det skotske pasientsikkerhetsprogrammet tilbyr hvert år et opplæringsprogram for klinikere i pasientsikkerhet og forbedringsmetodikk.

Pasientsikkerhetsprogrammet har vanligvis blitt tilbudt tre plasser på dette programmet.

Formålet med opplæringsprogrammet er å styrke deltagernes evne og kunnskap om ledelse av pasientsikkerhets- og forbedringsarbeid. Målgruppen for opplæringsprogrammet er helsepersonell i klinisk praksis, samt annet personell med ansvar for å forbedre pasientbehandling og pasientsikkerhet i egen institusjon.

Fire samlinger

Utdannelsen består av fire tredagers samlinger i Skottland, webkonferanser, rapporter og jobbing med et eget forbedringsprosjekt.

I margen til høyre finner du søknadsskjema, utkast over program og informasjon, slik det var for kullet som startet høsten 2016. Du må fylle inn informasjon om nærmeste leder og sponsor i søknaden. Søkere må beskrive forbedringsprosjektet de tenker å utføre i egen praksis i vedlagte prosjektskisse. Merk at skissen skal underskrives av både kandidat, nærmeste leder og sponsor.

Deltakeravgift

Deltakeravgift er £13,000 per kandidat. Det understrekes at verken deltakeravgift eller utgifter til reise og opphold dekkes av pasientsikkerhetsprogrammet. Dette må dekkes av institusjonen søkeren jobber ved.

HER kan du lese hva deltakerne for 2015-16 synes om opplæringsprogrammet.

Ta kontakt på e-post post@pasientsikkerhetsprogrammet.no eller kontakt ida.waal.romuld@helsedir.no, Tlf. 45287959.

Print