Pasientsikkerhetskonferansen2016-publikum-25

(Foto: Stig Marlon Weston)

Lær om forbedring i Skottland

Publisert  Oppdatert 

Du kan delta i et opplæringsprogram i pasientsikkerhet og forbedringsmetodikk i Skottland.

Det skotske pasientsikkerhetsprogrammet tilbyr hvert år et opplæringsprogram for klinikere i pasientsikkerhet og forbedringsmetodikk. Pasientsikkerhetsprogrammet er tilbudt fire plasser på dette programmet fra høst 2017. Disse tildeles deltagere fra Norge etter søknad.

Formålet med opplæringsprogrammet er å styrke deltagernes evne og kunnskap om ledelse av pasientsikkerhets- og forbedringsarbeid. Målgruppen for opplæringsprogrammet er helsepersonell i klinisk praksis, samt annet personell med ansvar for å forbedre pasientbehandling og pasientsikkerhet i egen institusjon.

Frist for søknad er 21. april. Søknad sendes post@pasientsikkerhetsprogrammet.no. Skriv «søknad Fellowship» i emnefeltet.

Fire samlinger

Utdannelsen går over ca. 10 måneder og består av fire tredagers samlinger i Skottland, nettverksmøter, webkonferanser, rapporter og jobbing med et eget forbedringsprosjekt. I tillegg kommer videokonferanser. Foreløpige datoer for samlinger i Skottland er:

  • 10. – 12. oktober 2017
  • 5. – 7. desember 2017
  • 6. – 8. februar 2018
  • 29. – 31. mai 2018

Det er et kriterium for vurdering at søker har full støtte fra egen virksomhet og at prosjektet som deltager skal ta med seg inn i utdanningen er egnet. Deltaker skal derfor fylle ut en prosjektskisse som en del av søknaden. Merk at skissen skal underskrives av både kandidat, nærmeste leder og sponsor.

I margen til høyre finner du prosjektskisse, håndboken for utdanningen som inkluderer informasjon om utdanningens innhold og programposter, og et invitasjonsbrev.

For mer informasjon om hvilke prosjekter som egner seg for utdanningen, se «valg av forbedringsprosjekt» under http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/aktuelt/nyheter/nordisk-forbedringsagentutdannelse

Deltakeravgift

Deltakeravgift er £13,000 per kandidat, med første nedbetaling (25 %) høst 2017 og andre nedbetaling i 2018 (75 %). Det understrekes at verken deltakeravgift eller utgifter til reise og opphold dekkes av pasientsikkerhetsprogrammet. Dette må dekkes av den virksomheten søkeren jobber ved.

HER kan du lese hva deltakerne for 2015-16 synes om opplæringsprogrammet.

Ta kontakt på e-post post@pasientsikkerhetsprogrammet.no eller kontakt ida.waal.romuld@helsedir.no, Tlf. 45287959.

Print