Pasientsikkerhetskonferansen2016-publikum-25

(Foto: Stig Marlon Weston)

Lær om forbedring i Skottland

Publisert  Oppdatert 

Ønsker du å delta på et opplæringsprogram i pasientsikkerhet og forbedringsmetodikk i Skottland? Her ser du hvordan du søker.

Det skotske pasientsikkerhetsprogrammet tilbyr hvert år et opplæringsprogram for klinikere i pasientsikkerhet og forbedringsmetodikk. Pasientsikkerhetsprogrammet i Norge er tilbudt fire plasser på dette opplegget for 2018-2019. Disse tildeles deltagere fra Norge etter søknad.

Formålet med opplæringsprogrammet er å styrke deltagernes evne og kunnskap om ledelse av pasientsikkerhets- og forbedringsarbeid. Målgruppen for opplæringsprogrammet er helsepersonell i klinisk praksis, samt annet personell med ansvar for å forbedre pasientbehandling og pasientsikkerhet i egen institusjon.

Frist for søknader er 16. april 2018. Søknad sendes post@pasientsikkerhetsprogrammet.no merket «søknad til Scottish quality and safety fellowship».

Fire samlinger

Utdannelsen går over ca. 10 måneder og består av blant annet fire tredagers samlinger i Skottland, nettverksmøter, webkonferanser, rapporter og jobbing med et eget forbedringsprosjekt. I tillegg kommer videokonferanser.

Preliminære datoer for samlinger i Skottland er:

  • 2. – 4. oktober 2018
  • 4. – 6. desember 2018
  • 19. – 21. februar 2019
  • 28. – 30. mai 2019

Det er et kriterium for vurdering at søker har full støtte fra egen virksomhet og at prosjektet deltager tar med seg inn i utdanningen er egnet. Deltaker skal derfor fylle ut en prosjektskisse som en del av søknaden. Merk at skissen skal underskrives av både kandidat, nærmeste leder og sponsor (kan være samme person).

I margen til høyre finner du søknadsskjema/prosjektskisse, håndboken for utdanningen som inkluderer informasjon om utdanningens innhold og programposter, og et invitasjonsbrev.

For mer informasjon om hvilke prosjekter som egner seg for utdanningen, se «valg av forbedringsprosjekt» under Nordisk forbedringsagentutdannelse.

Deltakeravgift

Deltakeravgift er £14,000 per kandidat, med første nedbetaling (25 %) høst 2018 og andre nedbetaling i 2019 (75 %). Det understrekes at verken deltakeravgift eller utgifter til reise og opphold dekkes av pasientsikkerhetsprogrammet. Dette må dekkes av den virksomheten søkeren jobber ved.

HER kan du lese hva deltakerne for 2015-16 syntes om opplæringsprogrammet.

Ta kontakt på e-post post@pasientsikkerhetsprogrammet.no eller kontakt ida.waal.romuld@helsedir.no, Tlf. 45287959.

Print