hilde-trygg-utskrivning

Presentasjoner læringsnettverk trygg utskrivning

Publisert  Oppdatert 

Her er presentasjonene som ble holdt på læringsnettverket for trygg utskrivning.

Presentasjonene i høyre marg ble holdt 18. januar 2018 i Stjørdal, på samling 2 i læringsnettverket for trygg utskrivning. Fem team fra psykisk helse, fire team fra korttidsavdelinger på sykehjem og sju fra somatikk deltar.

Print