bare-spor

Slik kjører du kampanjen «Bare spør!»

Publisert  Oppdatert 

Sikre god dialog mellom pasient og helsepersonell. Her ser du forslag til struktur og gjennomføring av informasjonskampanjen «Bare spør!», med blant annet en sjekkliste.

En av fire pasienter har ubesvarte spørsmål og bekymringer. Grunnen til at de ikke stiller spørsmål er at de er redd for å være til bry og synes at helsepersonell er så travle.

Dette ønsker vi å gjøre noe med. Vi oppfordrer alle helseforetak til å gjennomføre informasjonskampanjer for å få helsepersonell til å oppfordre pasienter og pårørende til å stille spørsmål. Til høyre finner du materiale for å kjøre en slik kampanje.

Brosjyre

For å styrke pasienter, brukere og pårørendes mulighet til å påvirke sikkerhet rundt egen behandling, har pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 laget en brosjyre med informasjon og forslag til spørsmål som pasienter kan stille i møte med helsetjenesten. Last ned brosjyren «Bare spør!» i margen til høyre.

En god samtale gir god og sikker behandling. Helsepersonell har hovedansvaret for dette. En investering i en god dialog kan resultere i mer presis diagnostikk, bedre etterlevelse, mer tilfredse pasienter og mer fornøyde ansatte.

- Effektiv og god kommunikasjon mellom behandler og pasient krever struktur og må trenes på. Du kan begynne med å oppfordre pasienter og pårørende til å stille spørsmål – og svare på dem, sier Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder for pasientsikkerhetsprogrammet.

Praktisk informasjon om informasjonskampanje

For å gjøre det lettest mulig for deg som skal arrangere informasjonskampanje, har vi laget forslag til struktur og gjennomføring av kampanjen. Denne ble brukt da Ålesund sykehus, Helse Fonna Haugesund sjukehus og Finnmarkssykehuset gjennomførte informasjonskampanjer høsten 2015. Kathrin Enebakk, Helse Møre og Romsdal, Elisabeth Joks, Finnmarkssykehuset og Elisabeth Huseby, Helse Fonna kommer gjerne med tips til deg om gjennomføringen.

Verktøy til bruk i gjennomføringen

Se filene i margen til høyre.

Kompendium som blant annet gir råd om:

  • Sjekkliste for gjennomføring av informasjonskampanjen Bare spør!
  • Råd om aktiviteter
  • Informasjon til ansatte med pasientkontakt
  • Invitasjon til brukerutvalg
  • Involvering av helsepersonell
  • Tekst til innkallingsbrev
  • Spørreskjema for informasjonskampanjen Bare spør!
  • Rapport og evalueringsskjema for informasjonskampanjen Bare spør!
  • Forslag til sitater fra helsepersonell

Det er også laget en PowerPoint med presentasjon av kampanjen, og en refleksjonsoppgave.

• Last ned brosjyren «Bare spør!» HER.

Kom i gang

Vil du gjennomføre informasjonskampanjen «Bare spør!»? Ta kontakt med Tonje Houg i sekretariatet for pasientsikkerhetsprogrammet, på epost: tonje.houg@helsedir.no.

Print