Forside av brosjyren

Bare spør!

Publisert  Oppdatert 

Pasienter kan selv bidra til å sikre trygg behandling. Brosjyren Bare spør! har både informasjon og en rekke forslag til spørsmål pasienter kan stille i møtet med helsetjenesten.

Pasienter kan selv bidra til å sikre trygg behandling. Brosjyren Bare spør! har både informasjon og en rekke forslag til spørsmål pasienter kan stille i i møtet med helsetjenesten.

Pasienter, brukere og pårørende kan bidra til å sikre trygg behandling

Pasientheftet Bare spør! skal bidra til å styrke pasientene i møtet med helsetjenesten. Heftet inneholder informasjon om undersøkelser, behandling, utskrivelse og bruk av medisiner samt en rekke forslag til spørsmål pasientene kan stille.

Bare-spor-1

Heftet skal bidra til å bedre dialogen mellom pasienter og helsepersonell. Den vil gi pasientene mulighet til å delta mer aktivt i egen behandling og med det redusere risiko for feil og misforståelser.

Feil bruk av medisiner er en av de største årsakene til pasientskader ved norske sykehus. Ved å stille spørsmål kan pasientene selv bidra til å oppklare misforståelser om hvilke medisiner pasienten bruker, hvilken dose som er korrekt og hvilke bivirkninger som kan forventes.

Brosjyren kan lastes ned i filen til høyre, og vil deles ut på utvalgte foretak gjennom året. Brosjyren finnes også på samisk, Jeara beare! 

Se også mer informasjon på www.helsenorge.no

Print