barespor

Bare spør! Nytt pasienthefte

Publisert  Oppdatert 

Pasienter og pårørende kan bidra til å redusere risiko for feil og misforståelser. Bare spør! gir viktige tips og råd i møte med helsetjenesten

Helsepersonell har helsefaglig ekspertise. Du er ekspert på deg. En god dialog er første trinn i en god behandling. Hvis du stiller spørsmål om det du ikke forstår, kan du bidra til å redusere risiko for feil og misforståelser. 

Er noe uklart? Spør!

Slik kan du forberede deg

  • Noter ned viktige spørsmål og informasjon du får. Tenk gjennom og skriv gjerne ned det som er viktig for deg å få svar på før du går til legen. Ikke vær redd for å stille spørsmål hvis det er noe du ikke forstår.

  • Ta med en pårørende eller en venn hvis du har behov for det. Pårørende kan hjelpe til med å stille spørsmål og gi informasjon slik at dere sammen med legen kan treffe beslutninger om behandling som er riktig for deg.

  • Hvis du skal til behandling er det viktig å informere om egen sykehistorie. Det vil si tidligere sykdommer, operasjoner, allergier og om du tar medisiner. Det er ikke alltid at behandlerne du møter har tilgang til all medisinsk informasjon om deg.

  • Kjenn til neste steg i behandlingen og hvem som er ansvarlig. Be om navn og telefonnummer.

  • Be alltid om utskrift av henvisninger, prøvesvar, journalen og epikrisen, som er en rapport fra oppholdet på sykehuset samt oppdatert liste over medisinene dine. 

  • Ha med deg en oppdatert liste over medisinene du bruker. Leger og sykehus har ikke en felles oversikt over medisinene dine. En oppdatert liste gir trygghet både for deg og for de som behandler deg.

Hvis du ikke er sikker på om du har forstått alt: Spør!

  • Dette er nytt for meg. Kan du gjenta det?

  • Har jeg forstått deg rett i at …? Gjenta deretter informasjonen med dine egne ord.

  • Takk for informasjonen. Det er fortsatt noe som bekymrer meg, kan jeg si noe om det nå?

  • Du bruker noen uttrykk som jeg ikke kjenner. Kan du forklare med andre ord?

Se / last ned brosjyren Bare spør! her

Bare spør! er et hefte for pasienter og pårørende som kan hjelpe deg med å stille riktige spørsmål og få viktig informasjon i møte med helsetjenesten.

Her får du tips som vil styrke din mulighet til å medvirke i egen behandling og redusere risiko for feil og misforståelser.

Print