Diakonhjemmet-42

(Foto: Stig Marlon Weston)

Brukermedvirkning i pasientsikkerhetsprogrammet

Publisert  Oppdatert 

Brukermedvirkning er et bærende prinsipp i pasientsikkerhetsprogrammet.

Pasientsikkerhetsprogrammet er til for pasienter og brukere. Derfor skal brukermedvirkning være en naturlig del av alle nasjonale, regionale og lokale forbedringsinitiativ og -prosjekter knyttet til pasientsikkerhetsprogrammet.

Pasientens og brukerens kunnskap og erfaring skal benyttes aktivt til læring og forbedring av helse og omsorgstjenestene. Innspill fra pasienter, brukere og pårørende bør innhentes og benyttes både under planlegging og i utførelsen av tjenestene.

Print