Ledelse pasientsikkerhet

Ledelse av pasientsikkerhet

Ledelse av pasientsikkerhet

Helsetjenesten består av mange enheter som er avhengige av god koordinering og samarbeid. Manglende koordinering av enhetene øker risikoen for svikt i gjennomføringen av behandling. Ledelse spiller en viktig rolle.

Forbedringsledelse handler om å sette kvalitet og ledelse på dagsorden. Pasienter og brukere må involveres, og beslutninger skal treffes basert på kunnskap, ikke antagelser. Det handler om å gå foran som et godt eksempel, lytte til medarbeidere, og å etablere en kultur for åpenhet og lærende organisasjoner.

Pasientsikkerhetsprogrammet tilbyr praktiske ledelsesverktøy til bruk for ledere på alle nivåer i helsetjenesten.

Tiltak for ledelse av pasientsikkerhet:

 

Kom i gang

Vil du komme i gang med trening og opplæring i ledelsesverktøy kan du ta kontakt med din regionale programlederleder av utviklingssenter i din kommune eller prosjektleder i sekretariatet. 

 • Caroline Austdal

  Caroline Austdal
  Seniorrådgiver/prosjektleder

  Mobil:
  41213822
  E-post:
  caroline.austdal@helsedir.no