Pasientsikkerhetskampanjen-fotoStigWeston-5

(Foto: Stig Marlon Weston)

Her får du tipsene om tavlemøter

Publisert  Oppdatert 

Jobber du med å bedre pasientsikkerheten og vil ha et system for å følge opp risiko og forbedringsideer? Nå er det kommet en egen manual om to typer tavlemøter: risikomøte og forbedringsmøte.

Flere helseforetak og kommuner har testet ut slike tavlemøter. På risikotavler settes pasientenes navn i første kolonne, og så ulike innsatsområder som fall, sår, urinveisinfeksjon og ernæring i de neste kolonnene. Helsepersonell har et kort møte hver dag hvor de gjennomgår de ulike områdene og vurderer risiko og tiltak.

«Vi fikk mer oversikt og kontroll. Det satte en ramme for tverrfaglig samhandling hver dag», sier en sykehjemslege. Helsepersonell sier at tavlene også hjelper dem å bli mer obs på hvilke tegn og farer de skal se etter, og hvilke tiltak de skal gjøre. Flere opplevde at det ble klarere hvilket ansvar og hvilke oppgaver hver enkelt hadde.

Tavlene kan også brukes til å enkelt samle data fra de enkelte innsatsområder. Tavlemøter om forbedring brukes til å komme fram til, prioritere, teste og vurdere forbedringsideer. Ideene kan komme fra de ansatte selv, pasienter, brukere og pårørende.

I den nye manualen om tavlemøter får du vite om utvikling, testing og gjennomføring av tavlemøter. Her kan du få gode tips om hvordan disse kan gjennomføres.

Det er alltid behov for å tilpasse tavler og tavlemøter med lokale behov og forhold, og denne malen kan bidra med ideer og inspirasjon. Mer inspirasjon og eksempler på tavler finnes her på hjemmesiden til programmet. I høyre marg finner du en fil med ikoner som du kan printe, klippesut og lime på magneter på tavlene.

Manualen kan lastes ned i margen til høyre (nederst på mobil).

Se også Sykehuset i Vestfolds e-læringskurs om risikomøte.

Kontaktpersoner

Disse kan kontaktes av ledere og fagfolk i helsevesenet for å se og lære mer om tavleløsninger:

Oppsalhjemmet (langtidsavdelinger): Kontakt daglig leder Elin Haug Nygård:  oppdl@norlandiacare.no

Tåsen Helsehus (korttidsavdelinger): Kontakt daglig leder Riikka Aubert: riikka.aubert@norlandiacare.no

Oslo universitetssykehus, medisinsk klinikk, kontakt Kristin Thomassen: THOMKR@ous-hf.no

Denne manualen skal forbedres kontinuerlig. Send gjerne forslag og ideer til post@pasientsikkerhetsprogrammet.no.

Print