Hopp til innhold

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet skal bidra til å redusere pasientskader og øke pasientsikkerheten i Norge.

Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram

Bakgrunn

Diakonhjemmet. Foto: Stig M Weston

  Brukermedvirkning samstemming av legemiddellister

  Ved Helse Førde HF deltar brukere i foretakets arbeid med å hindre feilmedisinering. Brukerutvalget deltar i arbeidsgruppen som arbeider med samstemming av legemiddellister.

  Logo, Norges Farmaceutiske Forening Logo, Legeforeningen Logo, Folkehelseinstituttet Logo, Statens Legemiddelverk Logo, Helse Midt Logo, Helse Nord Logo, Helse Vest Logo, Helse Sør-Øst Logo, KS Logo, Sykepleierforbundet Logo, Helse- og omsorgsdepartementet Logo, FFO Logo, Helsedirektoratet Logo, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Logo, Fagforbundet Logo, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
  Telefon og epost:
  46 41 95 75
  post@pasientsikkerhetsprogrammet.no

  Postadresse:
  Sekretariatet for nasjonalt pasientsikkerhetsprogram
  Helsedirektoratet
  Pb. 7000
  St. Olavs plass
  0130 Oslo

  Besøksadresse:
  Helsedirektoratet, Universitetsgata 2.
   
  (http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/no/I+trygge+hender)