Hopp til innhold

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet skal bidra til å redusere pasientskader og øke pasientsikkerheten i Norge.

Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram

Bakgrunn

Diakonhjemmet. Foto: Stig M Weston

  Slik bruker vi risikotavler ved Sykehuset i Vestfold

  Tavlemøte er et anerkjent verktøy for å vurdere pasienters risiko for skade. Tavlemøtet stimulerer til teamarbeid ved at et tverrfaglig team sammen vurderer pasienten, og blir enige om nødvendige tiltak. Møtet gjør også at ansatte blir ekstra oppmerksomme på rutiner, tiltak og utsatte pasienter. Se eksempel fra Sykehuset i Vestfold.

  Logo, Norges Farmaceutiske Forening Logo, Legeforeningen Logo, Folkehelseinstituttet Logo, Statens Legemiddelverk Logo, Helse Midt Logo, Helse Nord Logo, Helse Vest Logo, Helse Sør-Øst Logo, KS Logo, Sykepleierforbundet Logo, Helse- og omsorgsdepartementet Logo, FFO Logo, Helsedirektoratet Logo, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Logo, Fagforbundet Logo, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
  Telefon og epost:
  46 41 95 75
  post@pasientsikkerhetsprogrammet.no

  Postadresse:
  Sekretariatet for nasjonalt pasientsikkerhetsprogram
  Helsedirektoratet
  Pb. 7000
  St. Olavs plass
  0130 Oslo

  Besøksadresse:
  Helsedirektoratet, Universitetsgata 2.
   
  (http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/no/I+trygge+hender)