Hopp til innhold

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet skal bidra til å redusere pasientskader og øke pasientsikkerheten i Norge.

Riktig legemiddelbruk i sykehjem

Publisert 02.12.2010 17.42.  Oppdatert 01.03.2016 14.57.

Riktig legemiddelbruk i sykehjem er ett av innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet.

Riktig legemiddelbruk i sykehjem

Feil bruk av legemidler fører til mange unødige lidelser hvert år. Riktig legemiddelbruk avhenger av at pasienten får stilt riktig diagnose og mottar rett behandling. Dette innebærer valg av riktig virkestoff, styrke, dosering og formulering. Klinisk relevante legemiddelinteraksjoner må unngås, hvis mulig.

I tillegg er det svært viktig at pasienten får opplæring i legemiddelbruk, og der det er nødvendig, bør pårørende involveres i et samarbeid om oppfølging av dette.

Tiltak for å sikre riktig legemiddelbruk i sykehjem

  • Tverrfaglig strukturert legemiddelgjennomgang (LMG) ved innkomst, halvår og årskontroll
  • Etablere struktur i pasientjournal som sikrer dokumentasjon av samstemming og legemiddelgjennomgang med oppfølging
  • Sikre oppfølging av legemiddelforskrivning med faglige observasjoner, vurderinger og dokumentasjon i pasientjournal innen 24 timer etter endringer
  • Sikre tverrfaglige undervisnings- og casemøter om optimal legemiddelbehandling av pasientene.

Se hele tiltakspakken i margen til høyre.

Hvordan komme i gang?

Utviklingssentre for sykehjem i fylkene veileder sykehjemmene i kommunene med implementering av tiltakene. Mange arrangerer læringsnettverk. Ta kontakt med Utviklingssenter for sykehjem i fylket, eller prosjektleder i sekretariatet.


For måleansvarlig

Registrere målinger m.m.

Kontaktperson

Maren Schreiner

Seniorrådgiver/prosjektleder

Kontakt pr. e-post.

Mob: 416 04 977

Resultater og bakgrunn

Rapport med oppsummering av pilotprosjektetes erfaringer, anbefalinger og tiltak.

Erfaringer fra praksis

Logo, Norges Farmaceutiske Forening Logo, Legeforeningen Logo, Folkehelseinstituttet Logo, Statens Legemiddelverk Logo, Helse Midt Logo, Helse Nord Logo, Helse Vest Logo, Helse Sør-Øst Logo, KS Logo, Sykepleierforbundet Logo, Helse- og omsorgsdepartementet Logo, FFO Logo, Helsedirektoratet Logo, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Logo, Fagforbundet Logo, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
Telefon og epost:
46 41 95 75
post@pasientsikkerhetsprogrammet.no

Postadresse:
Sekretariatet for nasjonalt pasientsikkerhetsprogram
Helsedirektoratet
Pb. 7000
St. Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse:
Helsedirektoratet, Universitetsgata 2.
 
(http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/no/I+trygge+hender/Innsatsomr%C3%A5der/riktig-legemiddelbruk-i-sykehjem)