Hopp til innhold

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet skal bidra til å redusere pasientskader og øke pasientsikkerheten i Norge.

Kampanjetiltak i Trygg kirurgi er klare til bruk nasjonalt

Publisert 30.01.2012 15.16.  Oppdatert 24.02.2014 13.05.
Operasjonssykepleier på Haukeland Universitetssjukehus

Tverrfaglige team fra helseforetak over hele landet er allerede i gang med innsatsområdet Trygg kirurgi. Nå kan alle kirurgiske team ta i bruk kampanjens tiltak for å redusere postoperative sårinfeksjoner og kirurgiske komplikasjoner. Foto v/Haukeland Universitetssjukehus.

Tverrfaglige team fra helseforetak over hele landet er allerede i gang med innsatsområdet Trygg kirurgi, med fokus på postoperative sårinfeksjoner. Tiltakspakkene og målingene er nå tilgjengelige for alle som ønsker å komme i gang.

Tiltakspakken og målinger for Trygg kirurgi med fokus på postoperative sårinfeksjoner finner du her

Helsepersonell fra over 24 sykehus deltok i kampanjens første samling i læringsnettverket for Trygg kirurgi med fokus på postoperative sårinfeksjoner før jul. I de påfølgende ni månedene skal de tverrfaglige teamene, bestående av blant annet kirurger, anestesisykepleiere og operasjonssykepleiere, sette i verk tiltakene i praksis.  Underveis utveksler de erfaringer og lærer av hverandre.  For å følge forbedringene er det etablert målinger som vil hjelpe teamene med å se resultater av arbeidet raskt.

Pilotprosjektet ved Kvinneklinikken på Haukeland har integrert tiltakene for Trygg kirurgi slik at de fungerer optimalt hos dem. Ved å delta på læringsnettverket får teamene ved de ulike sykehusene hjelp til å finne ut hvilke tilpasninger som behøves for å integrere tiltakene i daglige praksis, på en måte som passer best for dem.

anne mette og stig

Fokus på infeksjoner:
Det er behov for både bruk av sjekklisten for trygg kirurgi og tre andre elementer for å redusere infeksjonsfaren, sier Stig Harthug, leder for pilotprosjektet og kvalitetssjef i Helse Bergen HF.  

- Vi vet at feilaktig fjerning av hår på operasjonsområdet øker infeksjonsfaren, at hypotermi er vanligere enn antatt og at antibiotikaprofylakse ikke blir administrert riktig så ofte som vi skulle ønske. Sammen med standard infeksjonsforebyggende tiltak, vil disse tiltakene redusere infeksjonsfaren, og gi bedre pasientsikkerhet, sier Harthug.

Målinger for å følge forbedringer
De ulike tiltakene kontrolleres og måles. – Vi prøver å lage gode målinger for å kontrollere både gjennomføringsgraden av tiltakene og resultatene, forteller sekretariatsleder Anne-Grete Skjellanger.

På innsatsområdet Trygg kirurgi måles både bruk av sjekklisten, kontroll av rett temperatur, riktig hårfjerning og rett bruk av antibiotikaprofylakse, der det er relevant. Måling av resultater av innsatsen gjøres ved hjelp av måling av infeksjonsforekomsten i NOIS-registeret.

Materiell og presentasjoner fra læringsnettverket finner du her

(Publisert 30.01.2012)


Logo, Norges Farmaceutiske Forening Logo, Legeforeningen Logo, Folkehelseinstituttet Logo, Statens Legemiddelverk Logo, Helse Midt Logo, Helse Nord Logo, Helse Vest Logo, Helse Sør-Øst Logo, KS Logo, Sykepleierforbundet Logo, Helse- og omsorgsdepartementet Logo, FFO Logo, Helsedirektoratet Logo, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Logo, Fagforbundet Logo, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
Telefon og epost:
46 41 95 75
post@pasientsikkerhetsprogrammet.no

Postadresse:
Sekretariatet for nasjonalt pasientsikkerhetsprogram
Helsedirektoratet
Pb. 7000
St. Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse:
Helsedirektoratet, Universitetsgata 2.
 
(http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/no/I+trygge+hender/Nyheter/kampanjetiltak-i-trygg-kirurgi-er-klare-til-bruk-nasjonalt)