ernaering

Underernæring

Forebygging og behandling av underernæring

Underernæring er en vanlig tilstand blant pasienter i sykehus, beboere i sykehjem og hjemmeboende som mottar hjemmetjenester. Helsedirektoratet anslår at rundt en tredjedel av pasienter i sykehus og i pleie – og omsorgstjenesten er i en underernæringstilstand, det vil si er at de er underernært eller er i risiko for å bli det. Trolig er tallet høyere i pleie- og omsorgstjenesten enn i sykehus.

Underbehandlet underernæring har konsekvenser og kan i verste fall føre til for tidlig død.

Underernæring utvikler seg når et ernæringsproblem ikke blir identifisert og man kan ikke alltid se hvem som er i ernæringsmessig risiko. Det er derfor viktig å fange opp risiko for underernæring tidlig i forløpet og sette i gang tiltak før underernæring oppstår. Forebygging av underernæring gir helsemessige gevinster for den enkelte og økonomiske gevinster for samfunnet.

Tiltakene som testes ut høsten 2016:

 • Risikovurdering
 • For pasienter i risiko:
 • Individuell kartlegging
 • Ernæringsplan
 • Overføring av informasjon til neste omsorgsledd

Om tiltakene:

Nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring danner kunnskapsgrunnlaget for valgte tiltak. Ekspertgruppen har valgt ut de tiltakene de mener er de viktigste for å forebygge underernæring og har vektlagt følgende:

 • At tiltakene kan gjennomføres i norsk helsetjeneste, både ved sykehus, sykehjem og hjemmetjeneste
 • At tiltakene kan gjennomføres innenfor eksisterende rammebetingelser og strukturer

Piloter

For å vite om tiltakene og målingene til det nye innsatsområdet fungerer i praksis, skal de testes ut i pilotprosjektet. En pilotperiode har en varighet på tre til seks måneder, og avsluttes med sluttrapport hvor erfaringer og anbefalinger fra pilotprosjektet presenteres.

Tiltakene testes ut høsten 2016 ved Stavanger universitetssykehus, Slåtthaug sykehjem og i hjemmetjenesten i Time kommune.

Veien videre

Pilotprosjektene forventes avsluttet i desember 2016. Tiltakspakken vil da bli justert med utgangspunkt i erfaringene fra pilotprosjektene, før den spres nasjonalt via læringsnettverk som er planlagt med første samling 22. - 23. mars 2017 i Stavanger. Tiltakspakken vil da bli tilgjengelig på disse nettsidene.

Prosjektleder er Henriette Ruud: henriette.ruud@helsedir.no.

 • Henriette

  Henriette Ruud
  Seniorrådgiver/prosjektleder

  Mobil:
  48275275
  E-post:
  henriette.ruud@helsedir.no