forverret_tilstand

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand

Forverring i pasientens kliniske tilstand oppstår ofte gradvis, både for pasienter som behandles hjemme, på sykehjem og i sykehus. Det er avgjørende å kunne identifisere tegn til endringer/forverring på et tidlig tidspunkt, slik at utvikling av akutt kritisk sykdom kan begrenses.

Tidlig oppdagelse av en klinisk forverret tilstand, etterfulgt av rask og effektiv handling, kan redusere forekomsten av uønskede hendelser, sykdomsforverring og hjertestans.

Tiltakene som er testet ut er:

1. Etabler tverrfaglig undervisning og simulering

2. Bruk validert verktøy for observasjon, skåring og respons

3. Gjennomfør sikker muntlig kommunikasjon

4. Tilkall kvalifisert hjelp ved forverret tilstand

5. Involver pasienter og pårørende

Om tiltakene

Tiltakene er definert av en nasjonal sammensatt ekspertgruppe, og baserer seg på både erfaringskunnskap, andre lands erfaringer og internasjonal forskning. Tiltakene er utarbeidet etter følgende prinsipper:

 • Kan gjennomføres i norsk helsetjeneste, både ved sykehus, sykehjem og hjemmetjeneste
 • Treffer pasienter som er i risiko for forverret tilstand
 • Kan gjennomføres innenfor eksisterende rammebetingelser og strukturer

Pilotprosjekter

For å vite om tiltakene og indikatorene til det nye innsatsområdet fungerte i praksis, ble de testet ut i pilotprosjekter. En pilotperiode har en varighet på tre til seks måneder, og avsluttes med sluttrapport hvor erfaringer og anbefalinger fra pilotprosjektet presenteres.

Det ble gjennomført pilotprosjekter ved Helgelandssykehuset Mo i Rana, Martina Hansens Hospital, Skedsmotun Bo- og behandlingssenter og hjemmetjenesten Skedsmo kommune. I tillegg ble indikatorene testet ut ved Akershus universitetssykehus, Nordlandssykehuset i Bodø og Sykehuset Østfold.

Veien videre

Pilotprosjektene ble avsluttet i desember 2016. Tiltakspakkene til sykehjem, hjemmetjeneste og sykehus ble da justert med utgangspunkt i erfaringene fra pilotene. Nasjonalt læringsnettverk ble avholdt fra februar til oktober 2017.

På bakgrunn av erfaringene som er gjort under nasjonalt læringsnettverk, gjøres det justeringer i tiltakspakkene. Tiltakspakkene ferdigstilles i april 2018. 

Presentasjonene fra de tre samlingene i læringsnettverket ligger HER.

Prosjektleder er Anne Kristin Ihle Melby, anne.kristin.ihle.melby@helsedir.no.

 

 • AnneKristinMelby

  Anne Kristin Ihle Melby
  Seniorrådgiver/prosjektleder

  Mobil:
  97609600
  E-post:
  Anne.Kristin.Ihle.Melby@helsedir.no