forverret_tilstand

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand

Forverret tilstand kan utgjøre risiko for alle pasienter som behandles i helsetjenesten, og pasienter kan ha uoppdaget eller underbehandlet kritisk sykdom. Oppdages den kritiske tilstanden sent kan det får store konsekvenser og føre til svikt i vitale organer og i verst fall dødelig utfall. Kvaliteten på overvåkning, pleie og behandling har stor betydning for pasientens utfall. Helsepersonell kan gjøre en forskjell med enkle tiltak, og i denne tiltakspakken presenteres enkle trinn for å identifisere og reagere på pasienter med forverret tilstand.

Tiltakene som nå testes ut er:

 • Tverrfaglig undervisning og opplæring (ABCDE vurdering og oppfølging)
 • Rett bruk av validert verktøy for observasjon, skåring og respons (Early Warning Score)
 • Sikker muntlig kommunikasjon
 • Etabler og tilkall mobil intensivgruppe (MIG)
 • Involver pasient og pårørende

Om tiltakene

Tiltakene er definert av en nasjonal sammensatt ekspertgruppe, og baserer seg på både erfaringskunnskap, andre lands erfaringer og internasjonal forskning. Ved utarbeidelsen har ekspertgruppen jobbet etter prinsippene om at tiltakene:

 • Kan gjennomføres i norsk helsetjeneste, både ved sykehus, sykehjem og hjemmetjeneste
 • Treffer pasienter som er i risiko for forverret tilstand
 • Kan gjennomføres innenfor eksisterende rammebetingelser og strukturer

Pilotprosjekter

For å vite om tiltakene og målingene til det nye innsatsområdet fungerer i praksis, skal de testes ut i pilotprosjektet. En pilotperiode har en varighet på tre til seks måneder, og avsluttes med sluttrapport hvor erfaringer og anbefalinger fra pilotprosjektet presenteres.

Det gjennomføres pilotprosjekter ved Helgelandssykehuset Mo i Rana, Martina Hansens Hospital, Skedsmotun Bo- og behandlingssenter og i tilhørende hjemmetjeneste.

Veien videre

Pilotprosjektene forventes avsluttet i november høsten 2016. Tiltakspakken vil da bli justert med utgangspunkt i erfaringene fra pilotprosjektene, før den spres nasjonalt via læringsnettverk som er planlagt med første samling 8. - 9. februar 2017 i Tromsø. Tiltakspakken vil da bli tilgjengelig på disse nettsidene.

Prosjektleder for spesialisthelsetjenesten er Anne Kristin Ihle Melby, anne.kristin.ihle.melby@helsedir.no.

Prosjektleder for kommunal helse- og omsorgstjeneste er Henriette Ruud, henriette.ruud@helsedir.no

 

 • AnneKristinMelby

  Anne Kristin Ihle Melby
  Seniorrådgiver/prosjektleder

  Mobil:
  97609600
  E-post:
  Anne.Kristin.Ihle.Melby@helsedir.no
 • Henriette

  Henriette Ruud
  Seniorrådgiver/prosjektleder

  Mobil:
  48275275
  E-post:
  henriette.ruud@helsedir.no