sepsis

Tidlig oppdagelse av sepsis

Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis

Sepsis (blodforgiftning) er en livstruende tilstand, som oppstår når kroppens reaksjon på en infeksjon skader eget vev og organer. Det kan oppstå svikt i ett eller flere organer og utvikle seg til septisk sjokk, bli livstruende og ved forsinket eller mangelfull behandling ha dødelig utfall. Kartlegging av pasienters vitale funksjoner er derfor viktig for å oppdage sepsis så tidlig som mulig. Rask og målrettet behandling er avgjørende, og kan i enkelte tilfeller forhindre utvikling av sepsis. Forsinket oppstart av adekvat behandling ved sepsis øker dødeligheten.

Tiltakene som nå testes ut er:

1. Tidlig oppdagelse og diagnostisering av sepsis

2. ABC-vurdering (sikre frie luftveier, sikre adekvat respirasjon og sirkulasjon)

3. Sikre blodprøver og prøver til mikrobiologi

4. Gi antibiotika innen en time etter diagnosetidspunkt

Om tiltakene

Tiltakene er definert av en nasjonal sammensatt ekspertgruppe, og baser seg på både erfaringskunnskap og ny internasjonal forskning og kunnskap.

Ved utarbeidelsen har ekspertgruppen jobbet etter prinsippene om at tiltakene:

 • Kan gjennomføres ved alle norske sykehus
 • Treffer pasienter som er i risiko for å utvikle sepsis, er tidlig i forløpet eller har fått diagnosen sepsis eller septisk sjokk
 • Kan gjennomføres innenfor eksisterende rammebetingelser og strukturer

Pilotprosjekter

For å vite om tiltakene og målingene til det nye innsatsområdet fungerer i praksis, skal de testes ut i pilotprosjektet. En pilotperiode har en varighet på tre til seks måneder, og avsluttes med sluttrapport hvor erfaringer og anbefalinger fra pilotprosjektet presenteres.

Det gjennomføres pilotprosjekter med oppstart i august/september ved Sykehuset Telemark Skien, Sykehuset i Vestfold Tønsberg og Møre og Romsdal Ålesund sjukehus.

Veien videre

Pilotprosjektene forventes avsluttet i desember 2016. Tiltakspakken vil da bli justert med utgangspunkt i erfaringene fra pilotprosjektene, før den spres nasjonalt via læringsnettverk som er planlagt med første samling 8.-9. mars 2017. Tiltakspakken vil da bli tilgjengelig på disse nettsidene.

Prosjektleder er Anne Kristin Ihle Melby, anne.kristin.ihle.melby@helsedir.no

 • AnneKristinMelby

  Anne Kristin Ihle Melby
  Seniorrådgiver/prosjektleder

  Mobil:
  97609600
  E-post:
  Anne.Kristin.Ihle.Melby@helsedir.no