sepsis

Tidlig oppdagelse av sepsis

Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis

Sepsis (blodforgiftning) er en livstruende tilstand, som oppstår når kroppens reaksjon på en infeksjon skader eget vev og organer. Det kan oppstå svikt i ett eller flere organer og utvikle seg til septisk sjokk, bli livstruende og ved forsinket eller mangelfull behandling ha dødelig utfall. Kartlegging av pasienters vitale funksjoner er derfor viktig for å oppdage sepsis så tidlig som mulig. Rask og målrettet behandling er avgjørende, og kan i enkelte tilfeller forhindre utvikling av sepsis. Forsinket oppstart av adekvat behandling ved sepsis øker dødeligheten.

Tiltakene er:

1. Gjør ABCDE-vurdering, sikre frie luftveier, adekvat respirasjon og sirkulasjon

2. Bruk skåringsverktøy for risikovurdering og diagnostisering

3. Ta blodprøver og prøver til mikrobiologi

4. Gi antibiotika

5. Fastsett videre behandling og beslutt rett behandlingsnivå

Om tiltakene

Tiltakene er definert av en nasjonal sammensatt ekspertgruppe, og baser seg på både erfaringskunnskap og ny internasjonal forskning og kunnskap.

Ved utarbeidelsen har ekspertgruppen jobbet etter prinsippene om at tiltakene:

 • Kan gjennomføres ved alle norske sykehus
 • Treffer pasienter som er i risiko for å utvikle sepsis, er tidlig i forløpet eller har fått diagnosen sepsis eller septisk sjokk
 • Kan gjennomføres innenfor eksisterende rammebetingelser og strukturer

Pilotprosjekter

For å vite om tiltakene og målingene til det nye innsatsområdet fungerer i praksis, ble tiltakspakken testet i pilotprosjekt høsten 2016. Perioden ble avsluttet med sluttrapport hvor erfaringer og anbefalinger fra pilotprosjektet ble presentert.

Tiltakspakken ble pilotert ved Sykehuset Telemark Skien, Sykehuset i Vestfold Tønsberg og Møre og Romsdal Ålesund sjukehus.

Veien videre

Tiltakspakken er justert med utgangspunkt i erfaringene fra pilotprosjektene. Den spres nasjonalt via læringsnettverk som hadde første samling 8.-9. mars 2017.

Prosjektleder er Anne Kristin Ihle Melby, anne.kristin.ihle.melby@helsedir.no

 • AnneKristinMelby

  Anne Kristin Ihle Melby
  Seniorrådgiver/prosjektleder

  Mobil:
  97609600
  E-post:
  Anne.Kristin.Ihle.Melby@helsedir.no