Lokale programledere

 • Marie Brudvik

  Marie Brudvik
  Lokal programleder
  Akershus universitetssykehus

  Mobil:
  930 59 389
 • Bente Monsen
  Lokal programleder
  Vestre Viken

 • Ronald Andre Kvamme
  Lokal programleder
  Sykehuset i Vestfold

 • Inger-Ann Ystgaard Oswald
  Lokal programleder
  Sykehuset Østfold

 • baalsrud2-230x300

  Anders Baalsrud
  Lokal programleder
  Oslo universitetssykehus

 • Per Gunnar Waldal
  Sørlandet sykehus

 • Heidi Kristin Knarrum
  Sykehuset Telemark

 • Bjørg Simonsen
  Sykehuset Innlandet

 • Silje Moe
  Diakonhjemmet Sykehus

 • Per Arne Holman
  Lovisenberg Diakonale Sykehus

 • Gøril Otterlei
  Sunnaas sykehus

 • Monica Skrondal
  Martina Hansens Hospital

 • Elisabeth Sagafos
  Betanien Hospital

 • Astrid Johnsen
  Sykehusapotekene

 • Marit Kruke
  Revmatismesykehuset

 • Petter Thornam
  Haraldsplass Diakonale sykehus

 • Kari Furevik
  Helse Førde

 • Thomas Jonson
  Helse Fonna

 • Stig Harthug
  Helse Bergen

 • Karin Jensvold
  Helse Stavanger