Ekspertgruppe sepsis

 • Eivind-Samstad2

  Eivind Samstad
  LiS, Medisinsk pilot
  Ålesund sykehus

 • aira-bucher

  Aira Bucher
  Overlege
  Diakonhjemmet sykehus

 • Oistein-Winje

  Øistein Winje
  Leder
  Brukerutvalget i Helse Sør-Øst

 • bror-johnstad

  Bror Johnstad
  Avd.sjef akuttmedisin/avdelingsoverlege
  Sykehuset Innlandet

 • JonBirgerHaug

  Jon Birger Haug
  Smittevern overlege
  Sykehuset Østfold

 • Hanne Marte Nymoen
  LIS Tønsberg
  Sykehuset i Vesfold

 • Silje F Haslestad
  LIS lege , kvalitetslege
  Tønsberg sykehus

 • John Helge Flage
  Fagutviklingsansvarlig Ambulansetjenesten
  Nordlandssykehuset HF

 • Ulf Köpp
  Overlege Medisinsk avdeling
  Sørlandet sykehus Kristiansand

 • Jon Henrik Laake
  Anestesilege
  Oslo universitetssykehus

 • Kristine Wærhaug
  Intensivlege
  Universitetssykehuset i Nord-Norge

 • Hanne Winge Kvarenes
  Spesialist i infeksjonsmedisin, Seksjonsoverlege for Infeksjonsmedisin
  Nordlandssykehuset

 • Lars Skar
  Brukerrepresentant
  Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

 • Dag Kvale

  Dag Kvale
  Professor, infeksjonsmedisinsk avdeling
  Oslo universitetssykehus

 • hans-laatten

  Hans Flaatten
  Seksjonsoverlege Kirurgisk serviceklinikk
  Haukeland universitetssykehus HF