Fagrådet

 • Inger Cathrine Bryne

  Inger Cathrine Bryne
  Administrerende direktør
  Stavanger Universitetssjukehus HF

 • Geir Bukholm

  Geir Bukholm
  Leder av fagrådet
  Prosjektleder, professor, Folkehelseinstituttet

 • Hans Flaatten

  Hans Flaatten
  Professor
  haukeland Universitets sykehus

 • baalsrud2-230x300

  Anders Baalsrud
  Lokal programleder
  Oslo universitetssykehus

 • Fredriksen,%20Audun

  Audun Fredriksen
  Fagsjef
  Den norske legeforening

 • Anders Grimsmo

  Anders Grimsmo
  Professor
  NTNU

 • Hans Petter Næss

  Hans-Petter Næss
  Seniorrådgiver
  Statens helsetilsyn

 • Jarle Gimmestad

  Jarle Gimmestad
  Seniorpartner
  Gimmestad AS

 • Karina Aase

  Karina Aase
  Universitetet i Stavanger

 • Kari Sunnevåg

  Kari Sunnevåg
  Leder
  Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland

 • Christian von Plessen

  Christian von Plessen
  Overlæge, PhD, Lunge-/infektionsmedicinsk Afdeling
  Nordsjællands Hospital

 • Arnfinn Aarnes. Foto: Ove Helset

  Arnfinn Aarnes
  Fagpolitisk rådgiver
  Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

 • EinarBugge

  Einar Bugge
  Fag- og forskningssjef
  Universitetssykehuset Nord-Norge HF

 • Nils Kvernmo

  Nils Kvernmo
  Administrerende direktør
  St. Olavs Hospital HF

 • Torunn_Alveng

  Torunn Alveng
  Klinikksjef psykisk helse og rusklinikk
  Nordlandssykehuset HF

 • Sven-Erik-Gisvold

  Svein Erik Gisvold
  Overlege anestesi- og intensivavdelingen
  St. Olavs hospital HF

 • Trine Magnus

  Trine Magnus
  Leder
  Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering

 • Margun Øhrn

  Margrun Øhrn
  Helse- og omsorgssjef
  Sogndalen kommune

 • Lars Mathisen

  Lars Mathisen
  Rektor
  Lovisenberg diakonale høyskole

 • Gunn Fredriksen

  Gunn Fredriksen
  Administrerende direktør
  Sykehusapotekene Midt-Norge