Fagrådets referater

Publisert  Oppdatert 

Programmet har et rådgivende fagråd. Her kan du se fagrådets saksdokumenter og møtereferater.

Programmets fagråd er et rådgivende organ for sekretariatet på faglige områder, samt angående spredning, implementering og målinger i pasientsikkerhetsprogrammet.

I tillegg kan sekretariatet søke og motta råd hos enkelte medlemmer i fagrådet ut i fra deres kompetanse og erfaring, utenom møtene. Fagrådet skal videreføres og involveres mer aktivt i programmets daglige aktiviteter.

Fagrådet avholder tre møter i året. Disse i forkant av Styringsgruppemøtene i programmet. Møtedatoer for 2018 er følgende: 12. april, 30. august og 18. oktober. Se også kalenderen under "hva skjer" for mer informasjon.

Ved spørsmål til fagrådet, ta kontakt med seniorrådgiver Kristine Walther Longva: krlon@helsedir.no.

 

Print