Styringsgruppe, fagråd og ekspertgrupper

Publisert  Oppdatert 

En styringsgruppe vedtar alle sentrale beslutninger i programmet, mens programmet får råd fra et fagråd. Les mer om organiseringen.

Styringsgruppe

Programmets styringsgruppe vedtar alle sentrale beslutninger i programmet. Styringsgruppen er bredt sammensatt, og ledes av helsedirektør Bjørn Guldvog. De holder tre møter i året. Disse er medlemmer per høst 2016.

Her kan du lese styringsgruppens vedtak.

Fagråd

Programmets fagråd er et rådgivende organ for sekretariatet på faglige områder, samt angående spredning, implementering og målinger i pasientsikkerhetsprogrammet.

I tillegg kan sekretariatet søke og motta råd hos enkelte medlemmer i fagrådet ut i fra deres kompetanse og erfaring, utenom møtene.

Fagrådet avholder tre møter i året. Disse er i forkant av styringsgruppemøtene i programmet. Dette er medlemmene i fagrådet per høst 2016.

Her kan du lese referater fra møtene i fagrådet.

Ekspertgrupper

Ekspertgruppene gir råd i forbindelse med utarbeidelse av de ulike tiltakspakkene. Mer informasjon om disse kan fås fra prosjektlederen for hvert innsatsområde.

Ekspertgruppe hjerneslag

Ekspertgruppe legemiddelsamstemming

Ekspertgruppe trykksår

Ekspertgruppe fall

Ekspertgruppe legemidler

Ekspertgruppe psykisk helse og rus

Ekspertgruppe infeksjoner

Ekspertgruppe sepsis

Ekspertgruppe ernæring

Ekspertgruppe forverret tilstand

 

Print