Styringsgruppen

 • Oistein-Winje

  Øistein Winje
  Brukerrepresentant
  Brukerutvalget i Helse Sør-Øst

 • Lily Ann Elvestad

  Lilly Ann Elvestad
  Generalsekretær
  FFO

 • Hege Raastad

  Hege Raastad
  Kommuneoverlege
  Hamar kommune

 • Bjørn Guldvog

  Bjørn Guldvog
  Direktør
  Helsedirektoratet

 • kvinne

  Anne Sofie Syvertsen
  Fylkeslege
  KS

 • Pål Iden

  Pål Iden
  Assisterende fagdirektør
  Helse-Vest RHF

 • kvinne

  Iren Marie Luther
  Nestleder av seksjon for helse og sosial
  Fagforbundet

 • Stig Slørdahl

  Stig Slørdahl
  Administrerende direktør
  Helse Midt-Norge RHF

 • Cathrine Lofthus

  Cathrine Lofthus
  Administrerende direktør
  Helse Sør-Øst RHF

 • Jan Fredrik Andresen 2

  Jan Fredrik Andresen
  Direktør
  Helsetilsynet

 • Helge Eide

  Helge Eide
  Områdedirektør interessepolitikk
  KS

 • Tor Arne Gangsø
  Rådmann
  Ullensaker kommune

 • Tove Hovland

  Tove Hovland
  Kommunaldirektør for helse og omsorg
  Tønsberg kommune

 • Per Martin Knutsen

  Per Martin Knutsen
  Sykehusdirektør
  Helgelandssykehuset

 • Camilla Stoltenberg

  Camilla Stoltenberg
  Direktør
  Nasjonalt Folkehelseinstitutt

 • Geir Riise

  Geir Riise
  Generalsekretær
  Den norske legeforeningen

 • Ivar Vollset

  Ivar Vollset
  Assisterende direktør
  Statens legemiddelverk

 • Eli Gunhild By

  Eli Gunhild By
  Forbundsleder
  Norsk Sykepleierforbund

 • Lars Vorland

  Lars Vorland
  Administrerende direktør
  Helse Nord RHF