Søk

Søket på "IMM" ga 5 treff.

Samling SamStem
 

Felles retningslinjer for legemiddelsamstemming i Helse Nord RHF

Artikkel

Sykehusapotek Nord HF fikk i 2013 kvalitetsmidler fra Helse Nord RHF til gjennomføring av et prosjekt som skal bidra til at det utarbeides og implementeres felles retningslinjer for samstemming av legemiddellister i regionen. Prosjektet har fått navnet SamStem og går ut 2015.

 

Plenum Gimmestad.pdf

Filformat: PDF (3.2 MB)

028
 

Piloter på trykksår delte gode erfaringer

Artikkel

Det nasjonale læringsnettverket for forebygging av trykksår er i gang med første samling i regi av Helse Vest. Akershus universitetssykehus og Stavanger universitetssykehus har deltatt som pilot på forebygging av trykksår, og hadde mange gode råd og erfaringer å dele med deltakerne.

Prosjektgruppe tryksår ved SUS
 

Enkle grep for å forebygge trykksår

Artikkel

Trykksår er et omfattende problem både ved innleggelse på sykehus og andre helseinstitusjoner. Ved å innføre enkle tiltak, og ved å styrke eksisterende rutiner, opplever pilotprosjekt at de har økt oppmerksomhet på forebygging av trykksår.