paulson revidert

Martin Paulson, lege ved Sykehuset Vestfold, deltok på fjorårets Fellowship-program. Han valgte tavlemøte som sitt forbedringsprosjekt – et nyttig verktøy for å vurdere pasientens risiko for skade.

Delta på opplæringsprogram i Skottland

Publisert  Oppdatert 

To klinikere har nå anledning til å delta på det anerkjente Fellowship-programmet om pasientsikkerhet i Skottland. Kampanjen søker to klinikere som allerede er involvert eller interessert i å lære mer om forbedringsarbeid.

Opplæringsprogrammet Scottish Patient Safety Fellowship Programme ledes av Healthcare Improvement Scotland, og har som mål å fremme kompetanse og fagfellesskap blant kliniske ledere innen pasientsikkerhet. Programmet går over ni måneder med tre samlinger i Skottland.

Martin Paulson, lege ved Sykehuset Vestfold, deltok på fjorårets program. Han har svært gode erfaringer med programmet. Poulson er ansatt i en 50 prosent kvalitetsforbedringsstilling, og synes programmet ga han et veldig godt teoretisk grunnlag for å drive med forbedringsarbeid.

”Programmet er en ypperlig mulighet til å lære om forbedringsarbeid i praksis. Det har god teoretisk tyngde og gir det grunnlaget en trenger for å jobbe med forbedringsarbeid i praksis”, sier Paulson.

Gjennomfører forbedringsprosjekter

Samlingene inneholder forelesninger med internasjonal ekspertise på pasientsikkerhet og ledelse, gruppearbeid samt fremleggelse og evaluering av egne og andres resultater. Videre velger deltakerne seg ut et forbedringsprosjekt i egen praksis, som de skal jobbe med parallelt med kurset.

”På denne måten får en det teoretiske grunnlaget en trenger for å gjennomføre prosjektet i praksis,” forteller Paulson.

Paulson valgte ”tavlemøte” som sitt forbedringsprosjekt – et nyttig verktøy for å vurdere pasientens risiko for skade. Se film om hvordan Sykehuset Vestfold gjennomfører et tavlemøte.

Stort nettverk

Gjennom programmet møter deltakerne andre klinikere som deler interessen for forbedringsarbeid. Man stifter nye bekjentskaper og får muligheten til å reise til andre steder for å lære av andre. Deltakerne får også delta på en internasjonal konferanse om pasientsikkerhet, som i år arrangeres i Paris.

Inspirerende forelesere

Paulson understreker at deltakerne må gjennom et omfattende pensum for å få kunnskapen som er nødvendig for å drive forbedringsarbeid. Han roser foreleserne, hentet fra det amerikanske Institute for Healthcare Improvement (IHI), hvorav noen av dem hadde skrevet pensumet til programmet.

”Foreleserne var veldig dyktige, og det var inspirerende å møte dem som hadde skrevet pensumet vi leste. Det gjorde at jeg ble enda mer motivert og interessert,” avslutter Paulson.

Programmet ledes av Healthcare Improvement Scotland, i samarbeid med NHS Education for Scotland og NHSScotland territorial NHS boards. For mer informasjon om programmet, se her:

http://www.scottishpatientsafetyprogramme.scot.nhs.uk/programme/fellowship-programme

 Ønsker du å delta?

Ønsker du å delta på Fellowship-programmet? Ta kontakt med Johnny Advocaat-Vedvik:

Mob: 924 49 837 / epost: Johnny.Advocaat-Vedvik@kunnskapssenteret.no

Print