På tavlerunde i kirurgisk/ortopedisk klinikk. Fra venstre: Kristin Solberg, enhetsleder B6, Ellis Sk

Styret ved Nordlandssykehuset vedtok i 2013 at samltlige enheter i foretaket skulle etablere tavler med lokale kvalitetsdata i publikumsområder. I dag er det ca 110 kvalitetstavler i foretaket. Fra venstre: Kristin Solberg, enhetsleder, Ellis Skagstad, fagsykepleier, Annine Linchausen, fagsykepleier, Sølvi Antonsen, fagsykepleier, Gunn Hege Valøy, ass klinikksjef kir/ort klinikk, Nina Wetting, enhetsleder, Linn Halvorsen, fagsykepleier, Eva Vollen, ass enhetsleder, Nina Jensen, ass enhetsleder.

Kvalitetstavler gir forbedring: ingen vil ha den dårligste tavlen

Publisert  Oppdatert 

Kirurgisk/ortopedisk klinikk i Bodø har fått god dreis på å bruke kvalitetstavler i det daglige pasientsikkerhetsarbeidet. Ved Nordlandssykehuset har over 100 enheter kvalitetstavler i publikumsområder.

Hver tirsdag formiddag møtes enhetslederne, assisterende enhetsledere og fagsykepleiere ved kirurgisk/ortopedisk klinikk ved Nordlandssykehuset i Bodø for å gå gjennom ukens siste resultater fra pasientsikkerhetsarbeidet. Runden innom de tre tavlene tar ca. 15-20 minutter.

Alle tre enhetene har de samme fokusområdene: Forebygging av fall, trykksår og urinveisinfeksjoner. I tillegg jobbes det også for å få presentert måletall for samstemming av legemiddellister. Disse fire tiltakene er en del av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet ”I trygge hender 24/7”.

Tavlene bidrar til forbedring

Ved hver tavle utdyper enhetslederne sine egne tall for kollegene: Har det skjedd noe siden sist? Hva skyldes endringene? Og hva er eventuelt gjort for få til ytterligere forbedringer? Dette kan være spørsmål som blir besvart i løpet av tavlerunden.

- Ja, vi ser at dette har effekt. Vi får større fokus på områder vi trenger å forbedre oss på. Dette bidrar til god kommunikasjon og diskusjon ved kvalitetstavlene hvor tallene for siste uke presenteres og tas opp til diskusjon, sier Nina Wetting, enhetsleder ved A5.

A6_kval_tavle

Godt synlige tavler i fellesarealer

Alle har et felles mål, nemlig å jobbe aktivt for å redusere antall pasientskader i sykehuset i egne enheter.

Kvalitetstavlene er først og fremst et kommunikasjonsverktøy i forbedringsarbeidet. Derfor henger de godt synlige ute i korridorene, der både pasienter, pårørende og ansatte ferdes. Slik skaper enhetene åpenhet om hva de har fokus på i forhold til kvalitet og pasientsikkerhet.

Tavlene oppdateres daglig av enhetslederne.

- Det tar ikke lang tid, og det er bestemt at dette skal prioriteres, sier Wetting.

I tillegg til tiltakspakkene, deltar også enhetene i to andre prosjekter «Et vennlig sykehus» (A5) og «Oppmerksom vennlig kommunikasjon» (A6 og B6). Disse er det også informert om på kvalitetstavlene.

For tiden pågår det en pasienttilfredshetsundersøkelse ved enhetene. Tilbakemeldinger fra pasientene vil være grunnlag for forbedringsarbeid i enhetene, som også vil bli presentert på kvalitetstavlen.

Hvilke råd vil du gi til andre enheter som ikke har kommet ordentlig i gang med bruk av tavlene?

- Ta opp kvalitetstavlene og tiltakspakkene ved hvert personalmøte for å vise de ansatte at det holdes høyt fokus på dette.

- Utformingen av kvalitetstavlene vil være ulik fra enhet til enhet, alt etter hvilket fokus de har, hvilke tiltakspakker som er implementert.

- Det er en flott plass å presentere kvalitetsarbeidet som gjøres i enheten for pasientene. Kom gjerne se på tavlene på de ulike enhetene i kirurgisk/ortopedisk klinikk for inspirasjon, sier Wetting.

Til nytte for pasienter og ansatte

Assisterende klinikksjef Gunn-Hege Valøy roser sine medarbeidere for arbeidet med kvalitetstavlene.
- Vi er meget godt fornøyd med arbeidet som enhetene legger ned i dette. Tavlene oppdateres jevnlig og er til nytte for både pasienter og ansatte.

- Kvalitetstavlene er et synlig bevis på et omfattende arbeid med tiltakspakker og de resultatene som her er oppnådd. Det er viktig å synliggjøre og dokumentere resultater av tiltaksarbeidet, sier Valøy.

Tavlene bør oppfordre til dialog rundt kvalitetsarbeid

Det er den enkelte enhet som bestemmer hva de vil presentere av måltall og forbedringsarbeid på tavlene. Seksjon for pasientsikkerhet bidrar med råd og hjelp hvis det er ønskelig.

- For mange er det å finne ut hva de skal jobbe med – ikke selve tavla – som er utfordringen. For enhetene som allerede driver systematisk kvalitetsarbeid, er utfordringene med å finne ut hva de skal ha på tavlene sine mindre, sier rådgiver Hilde Normann ved seksjon for pasientsikkerhet.

- Vi ser at noen av enhetene sliter med å tilpasse tavlene til målgruppene. Vi skriver for oss selv og våre kolleger og er veldig redd for å bli tatt på formalfeil.

Tavlene bør i større grad oppfordre til dialog rundt kvalitetsarbeid. Pasientene forstår ikke at tavlene er ment for dem. Da stiller de få spørsmål, og tavlene mister sin relevans.

Et måleverktøy for åpenhet

Tavlene er også et slags måleverktøy på åpenhet. Ved å si at vi driver forbedring, sier vi jo også at vi ikke er helt fornøyd med den eksisterende kvaliteten. Å få inn i ryggmargen at man ikke trenger å være dårlig for å være bedre, er en øvelsessak, mener Hilde Normann og har følgende råd til enheter som ikke har kommet ordentlig i gang med bruk av tavlene:

- Husk at tavlene er kun et presentasjonsverktøy, ikke et mål i seg selv. Bruk dem strategisk til å skaffe fokus på områder man jobber med, eller skal jobbe med. Det folk snakker om, er det de er opptatt av, og tydelige tavler med forståelige resultater er interessant for alle som ser dem.

Det kan også være smart at flere enheter i samme klinikk går sammen og lager et felles tavleprosjekt, slik kirurgisk/ortopedisk klinikk har gjort. Vi synes det var flott at klinikken tok i bruk verktøyet og utviklet det enda videre.

Nina_Wetting_enhetsleder_A5

Fakta om kvalitetstavler i Nordlandssykehuset HF:

•    Styret vedtok i april 2013 at samtlige enheter skulle etablere tavler med lokale kvalitetsdata i publikumsområder.
•    To år etter oppstart er det om lag 110 enheter i Bodø, Lofoten og Vesterålen som har fått kvalitetstavler. Det er usikkert hvor mange av disse som er i aktivt bruk.
•    Hensikten med tavlene er å vise fram hva det jobbes spesifikt med på hver enhet.

 

Tekst og Foto ved Wigdis Korsvik, Nordlandssykehuset HF

Print