Tavle med lederteamet sensurert

Synliggjøring og aktiv bruk av data er en sentral suksessfaktor for å lykkes med forbedringsarbeid. Diakonhjemmet Sykehus er ett av flere som har tatt dette på alvor ved å starte med tavlemøter. Fra venstre: Astrid Holtermann (fagsykepleier), Marit Hafnor (nestleder) og Kristian Devold (enhetsleder).

Risikotavler sentrale i forbedringsarbeidet ved Diakonhjemmet Sykehus

Publisert  Oppdatert 

Synliggjøring og aktiv bruk av data er en sentral suksessfaktor for å lykkes med forbedringsarbeid. Diakonhjemmet Sykehus er ett av flere som har tatt dette på alvor ved å starte med tavlemøter.

Daglige diskusjoner om pasientenes risiko

Kirurgisk avdeling ved Diakonhjemmet er en av de som bruker tavlmøter aktivt i forbedringsarbeidet. På møtet diskuterer de alle innlagte pasienter og vurderer risikoområder for den enkelte. For kjente pasienter klareres eventuelle endringer.

- Hvis det for eksempel har oppstått et trykksår diskuterer vi hvorfor det har oppstått, og hva som eventuelt kunne vært gjort annerledes, forteller enhetsleder Kristian Devold.

Alle pleiere på vakt deltar i det daglige møtet, som tar fra to til tjue minutter.

- Alle ansatte kan i prinsippet lede møtet, men jeg har valgt å gjøre det selv for tydeliggjøre at dette er viktig også fra ledelsens side, forteller Devold. Slik får han som leder en god oversikt over enhetens pasienter og risikoområder.

Tavlemøte gir bedre oppfølging av pasientene

Tavlemøter er både en kostnadseffektiv og oversiktlig måte å jobbe med forbedringsarbeid på. Devold presiserer at tavlemøter ikke krever mye ressurser å innfør eller gjennomføre. De eneste innkjøpene er en tavle og magneter i ulike farger, hvis man ikke alt har dette fra før.

- Vi har alltid vært opptatt av og diskutert ulike risikoområder, men på en mye mindre systematisk og pedagogisk måte enn i dag. Tidligere måtte vi hele tiden be de ansatte om å huske på ditt og datt. Gjennom tavlemøtene har vi fått en mye mer systematisk oppfølging og gjennomgang av pasientene, sier Devold.

For enheten har tavlen blitt et dynamisk verktøy hvor de lett kan inkludere nye områder, eller bytte ut områder, avhengig av hvilken risiko man vil følge spesielt med på. Det gjør det også lettere å kunne gjennomføre daglige målinger på områdene. Tavlen er også svært synlig og gir alle pleiere en visuell og kjapp oversikt over pasientens risikoområder.Har ført til flere konkrete forbedringer

På Diakonhjemmet ser de flere konkrete forbedringer ved bruken av tavlemøter:

  •  Man sikrer en systematisk måling på risikoområder, og faste møter for å diskutere uønskede hendelser.
  •  Pasientsikkerhetskulturen forbedres gjennom daglige diskusjoner om risikoområdene.
  •  Tiltak til pasienter med risiko blir fortere iverksatt, siden dette etterspørres og diskuteres i møtet.

Startet i det små

Risikotavlene ble tatt i bruk i forbindelse med pasientsikkerhetsprogrammets læringsnettverk for ledere, der klinisk forbedringsprosjekt var ett av valgmulighetene.

Det første enheten gjorde var finne et godt utgangspunkt for å innføre tavler. I samarbeid med personalet valgte de det faste formiddagsmøtet for pleiepersonalet. De startet med å teste tavlemøtene i liten skala med daglige runder der personalet ga tilbakemeldinger og endringsforslag.

De ansatte ved enheten på Diakonhjemmet har vært positive til tavlemøtene og de har blitt involvert og bidratt fra starten av. Tilbakemeldingene fra de ansatte er at de synes tavlemøter er en hensiktsmessig og enkel måte å risikovurdere pasientene på, opplyser Devold.
 
- Etter en måneds tid hadde vi funnet formen som fungerte hos oss. Da presenterte vi risikotavlen og tavlemøtet for alle avdelingssjefer og enhetsledere. Nå tester andre avdelinger på kirurgisk avdeling ut tavlemøter, avslutter Devold.

5 tips fra Diakonhjemmet ved innføring av risikotavler og tavlemøter:

o    Forbedringsarbeid skjer ikke bak en kontorpult, det foregår «på gulvet».
o    Lag minst mulig nye skjemaer/verktøy
o    Ikke bare snakke om risiko, men også knytte tiltak til det.
o    La de ansatte være delaktige i prosessen
o    Søk nytte i målinger, ikke perfeksjon (spør deg selv, hvorfor måler vi dette?)

Kom i gang med tavlemøter

Print