Lege Sunniva Stenmark på Tåsen Helsehus viser hvordan de fyller inn risikotavlen. Gule magneter viser områder personalet må være obs på.

Sykehjemslege Sunniva Stenmark på Tåsen Helsehus i Oslo viser hvordan de fyller inn risikotavlen. Gule magneter viser områder personalet må være obs på.

Ser raskere tegnene med tavle

Publisert  Oppdatert 

- Personalet følger mer med på tegn på risiko hos pasientene etter tavlemøter. En tavle er også lettere å huske enn ord som blir sagt, sier sykehjemslege Stephan Ore. Nå er det kommet en ny manual for tavlemøter.

I Oslo skal to sykehjem la pasienter og pårørende se hvor godt de lykkes med forbedringsarbeidet. Resultatene skal vises åpent på anonymiserte resultattavler i korridorene. På Oppsal sykehjem har de jobbet med tavlemøter i over ett år. Nå er også Tåsen helsehus med.

Nå er det kommet en ny manual som skal gi deg tipsene du trenger for å starte med tavlemøter. Den tar for seg de to mest brukte tavlemøtene: risikomøter og forbedringsmøter. På risikotavlene vises pasientenes navn i første kolonne. Så er det kolonner for flere innsatsområder bortover. Hver dag har helsepersonell et kort, tverrfaglig møte og markerer med magneter om pasientene har risiko for blant annet fall, urinveisinfeksjon, ernæring og sår.

På Oppsal og Tåsen lyser knall gule magneter opp om personalet skal være obs på noe.

- Vi fikk mer oversikt og kontroll. Det satte en ramme for tverrfaglig samhandling hver dag, sier sykehjemslege Ore som jobber på Oppsal og Tåsen. Han forteller om veldig engasjerte ansatte og flere diskusjoner enn før.

Her kan du laste ned den nye manualen.

Ved Nordlandssykehuset synes de at fokuset har endret seg med tavlene.

- Etter at vi fikk tavlene opp å gå, vises arbeidet vårt bedre. Det er lettere å se hva som ikke er gjort, og dermed ta tak i det, sier Lisa Haug. Hun er assisterende enhetsleder ved medisinsk klinikk på Nordlandssykehuset Vesterålen.

Også hun ser mer tverrfaglig samarbeid.

- Legene ser nå oftere sammenhengen mellom høy fallrisiko og nødvendig gjennomgang av legemidler. Når de ser det står høy fallrisiko på tavlen, skal de se over om det er medisiner som kan påvirke det, forteller Haug.

På Oppsal sykehjem bruker de også tavlen til å få fram hver pasients helt personlige ønske for hvordan de vil bli behandlet: «Viktig for meg». Der står det kommentarer om pasienten for eksempel ønsker fast bordplass, vil sminkes eller ha samtaler om kjærlighet.

Haug sier at de bruker tavlene til interne målinger som de presenterer på kvalitetstavlen og på postmøter. Tavlene sparer derfor også lederne for tid når de skal sjekke at tiltak er fulgt opp. Da trenger de bare å kaste et blikk på tavlen.

Haug har flere råd til de som skal i gang med tavlemøter.

- Du må ha en primus motor for tavlene, noen som følger dette opp daglig. Finn også ut hvordan du vil ha tavla før du starter, slik at det blir oversiktlig, råder hun.

Stephan Ore sier at det er viktig at lederne er med for å få fart i prosjektet. I tillegg trengs en god plan og å involvere avdelingene tidlig.

Haug anbefaler å ikke begynne for stort.

- Når du skal gjennomføre alle tiltakspakkene for første gang på mange pasienter, altså den dagen du starter opp, tar dette veldig lang tid. De ansatte klarer ikke å se at dette kommer til å gå raskt når man kun skal måle på de nyinnlagte pasientene, sier Haug.

På forbedringsmøter kan tavlen brukes til å finne og teste ut ideer om forbedring.

Ore sier at de nå skal i gang med å måle effekten av arbeidet de gjør. Men han føler seg ganske sikker på at de vil finne sikrere legemiddelbehandling og færre fall og trykksår.

Print