APR

30

Årlig GTT-seminar for teamene

Når: - 15:30
Hvor: Radisson Blu, Gardermoen

Alle GTT team inviteres til det årlige seminaret for å samstemme bruk av metoden og definisjoner.

Alle GTT team inviteres til det årlige GTT-seminaret

Når: 30. april 2015
Hvor: Radisson Blu, Gardermoen
Tid: kl. 10.00-15.30

Påmelding: Klikk her for din påmelding.

Formålet med seminaret er samstemming av metode og definisjoner slik at GTT metoden benyttes mest mulig konsekvent over tid.

GTT-teamenes deltakelse er svært viktig for å sikre at undersøkelsene gjennomføres på samme måte på tvers av foretakene, og at pasientskadetallene blir valide. 

Vi håper alle team prioriterer deltakelse på samlingen. Helseforetakene er bedt om å sende alle sine GTT-team om mulig, som minimum bør ett av teamene være til stedet.

Foreløpig program for samlingen finner du i høyre marg. Det er lagt opp til en gjennomgang av rutinen for journalundersøkelse med GTT metoden, drøfting av caser og enkelt eksempler, samt satt av tid til å utveksle erfaringer og faglig diskusjon.

 Møteleder: Seniorrådgiver MD PhD Ellen Deilkås.

Print