MAR

19

1. Styringsgruppemøte i Pasientsikkerhetsprogrammet

Når: - 13:30
Hvor: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2

NB: Tidspunkt fra 10.30 denne gang!

Agenda og sakspapirer sendes ut en uke i forkant til de inviterte.

Print