MAR

31

1. Styringsgruppemøte i Pasientsikkerhetsprogrammet 2016

Når: - 15:30
Hvor: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2

Henvendelse i resepsjonen

(08.01.16) Tidspunktet for møtet er blitt utsatt til kl 12.30 til 15.30

Agenda og saksdokumenter sendes Styringsgruppens medlemmer en uke i forkant av møtet

Print