MAR

30

1. Styringsgruppemøte i Pasientsikkerhetsprogrammet 2017

Når: - 13:00
Hvor: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2

Første styringsgruppemøte i Programmet i 2017.

Første styringsgruppemøte i Pasientsikkerhetsprogrammet 2017.

Agenda og saksdokumenter sendes ut en uke i forkant av møtet.

Sted: Helsedirektoratet.

Henvendelse i resepsjonen.

Print