MAR

21

1. Styringsgruppemøte i Pasientsikkerhetsprogrammet 2018

Når: - 13:00
Hvor: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2

Første styringsgruppemøte i Pasientsikkerhetsprogrammet 2018

Første styringsgruppemøte i Pasientsikkerhetsprogrammet 2018.

Agenda og saksdokumenter sendes ut en uke i forkant av møtet.

Sted: Helsedirektoratet. Henvendelse i resepsjonen.

Print