APR

26

2. samling - Forbedringsutdanning for leger

Når: - 27.04.2016 17:00
Hvor: Oslo Plaza hotell

17.12.2015
Pasientsikkerhetsprogrammet og DNLF samarbeider om forbedringsutdanning for leger.
Deltakerne gjennomfører et forbedringsarbeid i egen virksomhet i løpet av utdanningen
Syv dagers undervisning fordelt på tre seminarer
- Fire telefonkonferanser
- Undervisningsformen varierer mellom foredrag, case-basert undervisning med utgangspunkt i deltakernes eget arbeid, praktiske øvelser, anvendelse av statistisk prosesskontroll, kommunikasjonsøvelser og deltakerpresentasjoner
- Underviserne vil være nordiske og internasjonale eksperter med erfaring fra forbedringsarbeid


Seminaret er fullbooket og lukket for påmelding

 

 

Tirsdag 26. april 2016

Onsdag 27. april 2016

08.00 - 10.00

Mulighet for individuell veiledning etter avtale

Hvordan involvere ansatte og ledere i forbedringsarbeidet?

Johnny Advocaat-Vedvik, Helsedirektoratet

10.00 - 10.30

Velkommen og introduksjon til samling 2

Kaffe og utsjekk

10.30 - 12.00

Data og målinger i det praktiske forbedringsarbeidet

Jakob Anhöj, Rigshospitalet

Hva handler motstand mot endringer om?

Ingrid Hyldmo, Diakonhjemmet Sykehus

12.00 - 13.00

Lunsj

Lunsj

13.00 - 14.30

Data og målinger i det praktiske forbedringsarbeidet

Jakob Anhöj, Rigshospitalet

Storyboard om prosjektene, driverdiagram og PDSAer

14.30 - 14.45

Oppkvikkende kaffe og enkel servering

Oppkvikkende kaffe og enkel servering

14.45 - 16.00

Data og målinger i det praktiske forbedringsarbeidet

Jakob Anhöj, Rigshospitalet

Kommunikasjon i forbedringsarbeid

Foredragsholder annonseres senere

16.00 - 16.30

Pause og innsjekk på hotell

Oppsummering og veien videre

16.30 - 18.00

MUSIQ

Foredragsholder annonseres senere

 

18.00 - 19.00

Middag

 
Print