JUN

19

2. Styringsgruppemøte i Pasientsikkerhetsprogrammet

Når: - 13:30
Hvor: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2

NB: Møtet starter kl 10.30

Agenda og sakspapirer sendes ut en uke i forkant av møtet til de involverte.

Print