JUN

10

2. Styringsgruppemøte i Pasientsikkerhetsprogrammet 2015

Når: - 13:30
Hvor: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2

Agenda og sakspapirer sendes til Styringsgruppen en uke i forkant av møtet.

Print