JUN

14

3. samling - Forbedringsutdanning for leger

Når: - 15.06.2016 16:00
Hvor: Oslo Plaza hotell

17.12.2015
Pasientsikkerhetsprogrammet og DNLF samarbeider om forbedringsutdanning for leger.
Deltakerne gjennomfører et forbedringsarbeid i egen virksomhet i løpet av utdanningen.
- Syv dagers undervisning fordelt på tre seminarer
- Fire telefonkonferanser
- Undervisningsformen varierer mellom foredrag, case-basert undervisning med utgangspunkt i deltakernes eget arbeid, praktiske øvelser, anvendelse av statistisk prosesskontroll, kommunikasjonsøvelser og deltakerpresentasjoner
- Underviserne vil være nordiske og internasjonale eksperter med erfaring fra forbedringsarbeid

Seminaret er fullbooket og lukket for påmelding

Program for 3. samling:

 

Tirsdag 14. juni 2016

Onsdag 15. juni 2016

08.00 - 10.00

Mulighet for individuell veiledning etter avtale

Hvordan sikre kontinuerlig forbedring?

Foredragsholder annonseres senere

10.00 - 10.30

Velkommen og introduksjon til samling 2

Kaffe og utsjekk

10.30 - 12.00

Sikre fremdrift som projektleder

Foredragsholder annonseres senere

Hvordan sikre kontinuerlig forbedring? (forts.)

Foredragsholder annonseres senere

12.00 - 13.00

Lunsj

Lunsj

13.00 - 14.30

Hvordan spre  dine erfaringer og kompetanse?

Foredragsholder annonseres senere

Publisere forbedringsarbeidet

Foredragsholder annonseres senere

14.30 - 14.45

Oppkvikkende kaffe

Oppkvikkende kaffe

14.45 - 16.00

MUSIQ

Foredragsholder annonseres senere

Oppsummering og veien videre

16.00 - 16.30

Pause og innsjekk på hotell

 

16.30 - 18.00

Storyboard om prosjektene, driverdiagram og PDSAer

 

18.00 – 19.00

Pause med mulighet for veiledning

 

19.00 – 21.00

Middag

 

(Med forbehold om endringer i program)

Print