MAI

8

3. samling i EU-prosjektet Trygg kirurgi

Når: - 16:00
Hvor: Hotel Radisson Blu, Gardermoen

Tredje samling i Trygg kirurgi

Se program i malen til høyre

 

Kjære deltakere i EU-prosjektet Joint Action - Patient safety and quality of care med fokus på trygg kirurgi
 
Torsdag 8. mai holdes tredje og siste samling for trygg kirurgi i Gardermoen. Som tidligere nevnt holdes samlingen på Hotel Radisson Blu og starter kl. 10.00. Hotellet ligger i umiddelbar nærhet av flyplassen, se veibeskrivelse her. Vedlagt denne e-post er programmet for samlingen.
 
Husk det er mulighet for å overnatte i forkant av samlingen. Vi har reservert 10 hotellrom natten mellom 7. og 8. mai. Dere kan booke rommene ved å ta kontakt med hotellet og oppgi referansen: 903829. Rom som eventuelt ikke er booket vil bli frigitt 7. april. Vær oppmerksom på at dere selv må dekke utgiften til hotellrom.
 
Første programpunkt for dagen er erfaringsutveksling, der hvert deltakende team presenterer det de har oppnådd i forløpet med trygg kirurgi. Vi ber derfor om at hvert team stiller med en presentasjon på 5 lysbilder med følgende overskrifter og føringer:
 
Lysbilde 1: Mål for prosjektet (fortell om hvilket/hvilke mål dere har jobbet med i EU-prosjektet for trygg kirurgi)
Lysbilde 2: Resultat (fortell hvilke resultat(er) dere har oppnådd illustrert ved et eller flere runcharts. Forklar trendene i runchartet)
Lysbilde 3: Redusering av motstand (fortell hvordan dere har jobbet for å redusere evt. motstand i prosjektet)
Lysbilde 4: Småskalatesting (fortell hvilke småskalatester dere har gjort og hva deres erfaringer er med småskalatesting)
Lysbilde 5: Fastholdelse av forbedringen (fortell hvordan dere vil sikre at forbedringen fastholdes fremover)
 
Presentasjonen skal maks være på 5 minutter, og bruk gjerne helseforetakets egen powerpoint-mal. I tillegg bedes dere sende inn presentasjonene til meg senest onsdag 30. april.
 
Viktig: På forrige samling var det dessverre flere team som måtte dra før kl. 16. Da dette bevirker oppbrudd oppfordrer vi til at alle blir til avslutningen på dagen.
 
Husk at dette er siste aktivitet i EU-prosjektet for trygg kirurgi. De planlagte aktiviteter etter samlingen (WebEx: 28. mai og 19. august, og statusrapport innleveringer:16. mai og 8. august) utgår pga. manglende kapasitet hos oss. Tilbake gjenstår derfor å evaluere implementeringen via EU sitt spørreskjema som utsendes  i september 2014.
 
Vi gleder oss til en spennende og lærerik dag sammen med dere, og håper at dere drar hjem med ny inspirasjon og gode ideer til det videre arbeidet med trygg kirurgi.

Print