SEP

10

3. Styringsgruppemøte i Pasientsikkerhetsprogrammet

Når: - 13:30
Hvor: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2

NB: Møtet starter kl 10.30

Agenda og sakspapirer sendes Styringsgruppen en uke i forkant av møtet.

Print