DES

5

3. Styringsgruppemøte i Pasientsikkerhetsprogrammet 2016

Når: - 14:00
Hvor: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2

Møtet er flyttet til desember.
Henvendelse i resepsjonen

Agenda og saksdokumenter sendes Styringsgruppens medlemmer en uke i forkant av møtet.

Print