DES

12

4. Styringsgruppemøte i Pasientsikkerhetsprogrammet

Når: - 14:00
Hvor: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2

Merk at møtetidspunkt er kl 11.00!

Agenda og sakspapirer sendes til Styringsgruppen en uke i forkant av møtet.

Print