JUN

6

Behandling av hjerneslag, telefonmøte 3 i læringsnettverket

Når: - 14:00
Hvor: Telefonmøte

Telefonnr 800 88 860
Pin kode: 227024#

Hensikten med telefonkonferansen er at arbeidsgruppene skal kunne dele sine erfaringer og ideer med hverandre, mens vi er underveis i prosjektet.

I avtalt orden rapporterer gruppene sitt arbeidsområde, endringsarbeidet og sine resultater så langt, mens de andre arbeidsgruppene, veilederne samt enkelte fra styrings- og ekspertgruppen er tilhørere. Med så mange deltagere er det ikke mulig å ha en reell diskusjon, målet er en kort og konsis rapportering, med noen korte oppklarende spørsmål og svar. Konferansen vil styres av prosessleder for læringsnettverket.

Møteleder: seniorrådgiver Gro Vik Knutsen

Det er fint om dere benytter fasttelefon. Hvis dere ikke har det tilgjengelig og må bruke mobiltelefon, må denne mutes (mikrofon av), når dere ikke snakker inn mot telefonkonferansen.

Print