SEP

23

Behandling av hjerneslag, telefonmøte 3 i læringsnettverket

Når: - 15:30

Telefonnummer: 800 88 860
Pinkode: 606443#

Hensikten med telefonkonferansen er at arbeidsgruppene skal kunne dele sine erfaringer og ideer med hverandre, mens vi er underveis i prosjektet og frem mot siste samling 06. november 2013.

I avtalt orden rapporterer gruppene sitt arbeidsområde, endringsarbeidet og sine resultater så langt, mens de andre arbeidsgruppene, veilederne samt enkelte fra styrings- og ekspertgruppen er tilhørere. Med så mange deltagere er det ikke mulig å ha en reell diskusjon, målet er en kort og konsis rapportering, med noen korte oppklarende spørsmål og svar.

Konferansen vil styres av prosessleder for læringsnettverket, Gro Vik Knutsen.

Print