MAR

20

Behandling av hjerneslag, tredje samling i læringsnettverket

Når: - 15:15
Hvor: Rica Hell Hotell ved Stjørdal utenfor Trondheim

Til deltakere i læringsnettverket, behandling av hjerneslag.
Vi ønsker velkommen til  3. samling i læringsnettverk for hjerneslag.

Tid: Onsdag 20. mars 2013 kl. 09:30 – 16:00

Sted: Rica Hell Hotell, Værnes, Trondheim

Hotellet ligger i gangavstand til flyplassen. 

Påmelding: KLIKK HER

Overnatting
Har du behov for overnatting fra 19.03.13 - 20.03.12, krysser du av for dette i påmeldingsskjemaet.
Helse Midt-Norge RHF ordner med booking av hotellrom på RICA HELL HOTEL, Stjørdal.

Utgifter dekkes av den enkelte, og betales ved avreise. 

Statusrapportering

For de av dere som ikke har sendt inn: Vi minner om at frist for statusrapportering og selvevaluering var 8. mars. Statusrapporten (samme format som sist) kan sendes til post@pasientsikkerhetskampanjen.no og merkes med ”Statusrapport Hjerneslag”. Sluttrapportering utsettes derfor til 4.samling i læringsnettverket.

I parallellsesjonen er det lagt opp til at teamene presenterer en kortfattet statusoppdatering som en powerpointpresentasjon. Det blir derfor ikke en sluttrapportering, men en fin mulighet for gjennomgang og erfaringsutveksling før endelig sluttrapportering på samling 4 (til høsten).

 

Program

Ordstyrer: Prosessleder Gro S. Helljesen

Kl. 09.30          Velkommen, registrering og kaffe

Kl. 10.00          Innledning

Ved Henrik Sandbu, ass. fagdirektør Helse Midt-Norge RHF

Kl. 10.10          Introduksjon til parallellsesjon og gjennomføring av parallellsesjoner med presentasjon fra hvert forbedringsteam (15 min per team + 10 minutters pause inkludert i sesjonen)             

Kl. 11.30          Lunsj

Kl. 12.15          Presentasjon i parallellsesjonene fortsetter     

Kl. 13.00          Behandling av hjerneslag – resultater så langt

Ved Gro Vik Knutsen, seniorrådgiver, Pasientsikkerhetskampanjen

Kl. 13.30          Kobling til Norsk hjerneslagregister og sjekkliste fysiologiske homeostoase

Ved Bent Indredavik, avd.overlege St Olavs hospital / leder ekspertgruppen

Kl. 13.50          Nasjonal folkeopplysningskampanje

Ved Martin Kurz, overlege nevrologisk avdeling, Stavanger universitetssykehus

Kl. 14.05          Pause med kaffe          

Kl. 14.15          Teamene utarbeider fremdriftsplan

Kl. 15.00          Oppsummering og veien videre

Ved avdelingsdirektør Anne Karin Lindahl, Kunnskapssenteret

Kl. 15.15          Avslutning

Print