APR

24

Forebygging av fall tredje samling i læringsnettverket

Når: - 15:45
Hvor: Haugesund

Påmelding: KLIKK HER

 

Hotellbestilling:

Bestilling av hotellrom stiles direkte til hotellet Rica Maritim Hotel, v/ Elin Warholm tlf. 52 86 32 66 og e-post elin.warholm@hotelmaritim.no.
Vær tidlig ute dersom du ønsker å bo på konferansehotellet.

Sluttrapport

Vi minner om fristen for innsending av en kortfattet sluttrapport og selvevaluering er 15. april.  Rapporten skal gi en beskrivelse hvor langt dere har kommet og veien videre med forbedringsarbeidet. Rapporten sendes til post@pasientsikkerhetskampanjen.no. Mal for sluttrapporten finner dere i kompendiet.  

Relevant informasjon om læringsnettverket

På våre nettsider legger vi ut relevant informasjon om læringsnettverket

Faglige spørsmål
Har dere faglige spørsmål knyttet til innsatsområdet forebygging av fall i helseinstitusjoner kan rådgiver Johnny Advokaat-Vedvik, e-post: jav@kunnskapssenteret.no / mob: 924 49 837 eller rådgiver Mette Lemser, epost: mette.lemser@kunnskapssenteret.no, mob: 464 03 309.

Program: Foreløpig program finner du i høyre marg.

Print